KRAVENE til nytt hurtigbåtanbud styrker Brekstad som knutepunkt for trafikk med både båt, buss og fly. Foto: Terje Dybvik

KRAVENE til nytt hurtigbåtanbud styrker Brekstad som knutepunkt for trafikk med både båt, buss og fly. Foto: Terje Dybvik

Setter Ørland i sentrum

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har vedtatt krav til nytt hurtigbåtanbud som vil styrke trafikken til og fra Fosen.

Utvalget har i dag, tirsdag, vedtatt et forslag som ble fremmet av Kirsti Leirtrø (Ap) fra Ørland. Forslaget bygger i stor grad på at man nå føler seg sikker på at Stortinget før sommeren vedtar at Ørland blir base for de nye kampflyene. I lys av dette ønsker fylkesutvalget å bidra til å utvide både bo- og arbeidsmarkedet rundt Ørland. Bedre hurtigbåttilbud samt raskere pendlerbåt er elementer i denne satsingen.

 

I anbudskravene, som får effekt fra 2014, heter det nå at pendlerbåtene mellom Trondheim og Brekstad skal ha en hastighet som gjør at strekningen går unna på 50 minutter. I tillegg kreves det en utvidet frekvens mellom Brekstad og Trondheim, samt at avgang fra Fillan legges inn som del av tilbudet. Det siste betyr blant annet at øyregionen med Hitra og Frøya knyttes tettere opp til Ørland.

Fra øyregionen følges blant annet det sivile flytilbudet til og fra Ørland med stor interesse. I dag fører manglende tilbud mellom øyene og Ørland til at dette flytilbudet er vanskelig å benytte for næringslivet på Hitra og Frøya, men med fylkesutvalgets vedtak i dag legges det opp til å bedre på dette.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Samferdsel

Åpner fylkesveg for utfartstrafikk

Fylkesveg 32 i Åfjord kommune vil bli åpnet for utfartstrafikk i dag, onsdag.

Fylkesveg stenges for sprengning

Fylkesveg 715 ved Nordsetervatnet blir stengt natt til onsdag 24.mai.

Rasfarlig vei ledet til avlysning

Gruppen som de siste årene har stått bak det årlige sykkeldagen i Roan, har valgt å avlyse årets arrangement som skulle gått av stabelen 20. mai.

Større hurtigbåt kan bli løsningen på kapasitetsproblemene

Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB hadde onsdag et møte, hvor kapasiteten på hurtigbåttilbudet mellom Trondheim og Brekstad var tema.

Skal se på mulighetene for å øke hurtigbåt-kapasiteten

De siste månedene har pendlertilbudet på strekningen Trondheim – Brekstad hatt en rekke tekniske problemer, noe som har medført for liten kapasitet, kanselleringer og busstransport i stedet for båt.