Martin Troning har hatt mange turer opp denne vegen i høst. (Foto: Snorre Berg)

Martin Troning har hatt mange turer opp denne vegen i høst. Foto: Snorre Berg

Kryptisk merking som sier noe om hvordan vegen skal bli. (Foto: Snorre Berg)

Kryptisk merking som sier noe om hvordan vegen skal bli. Foto: Snorre Berg

Lastebiler fra Syltern ser en over alt for tida. (Foto: Snorre Berg)

Lastebiler fra Syltern ser en over alt for tida. Foto: Snorre Berg

Her avluttes arbeidet til jul. (Foto: Snorre Berg)

Her avluttes arbeidet til jul. Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

Sjåføren har kontroll. (Foto: Snorre Berg)

Sjåføren har kontroll. Foto: Snorre Berg

Ikke alle kjører like forsiktig som denne bilen når de passerer anleggsarbeidet. Ikke alle respekterer 50-sonen. (Foto: Snorre Berg)

Ikke alle kjører like forsiktig som denne bilen når de passerer anleggsarbeidet. Ikke alle respekterer 50-sonen. Foto: Snorre Berg

De færreste har en slik utsikt fra kontoret sitt, sier arbeidsleder Martin Troning. (Foto: Snorre Berg)

De færreste har en slik utsikt fra kontoret sitt, sier arbeidsleder Martin Troning. Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

Her ser en hvor en har latt erfarne folk få ta seg arbeidet med vegen. Det er utfordrende terreng. (Foto: Snorre Berg)

Her ser en hvor en har latt erfarne folk få ta seg arbeidet med vegen. Det er utfordrende terreng. Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

Slik så det ut på oppstillingsplassen ved fylkesvegen 22. desember. (Foto: Snorre Berg)

Slik så det ut på oppstillingsplassen ved fylkesvegen 22. desember. Foto: Snorre Berg

Så snart vegen begynte å bli noenlunde kunne de ta sekshjulingen i bruk. Det har lettet arbeidet mye (Foto: Snorre Berg)

Så snart vegen begynte å bli noenlunde kunne de ta sekshjulingen i bruk. Det har lettet arbeidet mye Foto: Snorre Berg

Nede ved enden holder vegen på å få den bredden den skal ha. (Foto: Snorre Berg)

Nede ved enden holder vegen på å få den bredden den skal ha. Foto: Snorre Berg

Det er mye spreningsarbeid som gjenstår. Det er mer ur og mindre fast berg enn en hadde beregnet. (Foto: Snorre Berg)

Det er mye spreningsarbeid som gjenstår. Det er mer ur og mindre fast berg enn en hadde beregnet. Foto: Snorre Berg

Rolf Sterten og Jostein Syltern på Storheiavegen. (Foto: Snorre Berg)

Rolf Sterten og Jostein Syltern på Storheiavegen. Foto: Snorre Berg

Stort sett oppfører bilistene seg når de kjører forbi anleggsområdet. (Foto: Snorre Berg)

Stort sett oppfører bilistene seg når de kjører forbi anleggsområdet. Foto: Snorre Berg

Slike steiner er en utfordring som oftest blir forelagt geologene til vurdering. (Foto: Snorre Berg)

Slike steiner er en utfordring som oftest blir forelagt geologene til vurdering. Foto: Snorre Berg

Vegen begynner å ta form. (Foto: Snorre Berg)

Vegen begynner å ta form. Foto: Snorre Berg

Slik ser det ut nedetter lia den første snødagen under prosjektet. (Foto: Snorre Berg)

Slik ser det ut nedetter lia den første snødagen under prosjektet. Foto: Snorre Berg

Det er fremdeles mange partier som skal heves eller senkes. (Foto: Snorre Berg)

Det er fremdeles mange partier som skal heves eller senkes. Foto: Snorre Berg

Arbeid nede ved fylkesvegen. (Foto: Snorre Berg)

Arbeid nede ved fylkesvegen. Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

03-11-2016 så det altså slik ut ved oppkjørselen til Storheia. (Foto: Snorre Berg)

03-11-2016 så det altså slik ut ved oppkjørselen til Storheia. Foto: Snorre Berg

Om lag 1300 meter fra fylkesvegen er det boring på gang. (Foto: Snorre Berg)

Om lag 1300 meter fra fylkesvegen er det boring på gang. Foto: Snorre Berg

Oppover her kan det kanskje bli greit å gå på ski, om de ikke finner ut at det skal brøytes jevnlig. (Foto: Snorre Berg)

Oppover her kan det kanskje bli greit å gå på ski, om de ikke finner ut at det skal brøytes jevnlig. Foto: Snorre Berg

Per 5. oktober 2015 er alle rester av hytta borte, og snuplassen kan påbegynnes. (Foto: Snorre Berg)

Per 5. oktober 2015 er alle rester av hytta borte, og snuplassen kan påbegynnes. Foto: Snorre Berg

5. oktober ser en godt at vegen begynner å ta form. (Foto: Snorre Berg)

5. oktober ser en godt at vegen begynner å ta form. Foto: Snorre Berg

Lise Hegvik og Lars Jørgen Sivertsen fra Statkraft på åpningsdagen sammen med Jostein Syltern fra entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern as. (Foto: Snorre Berg)

Lise Hegvik og Lars Jørgen Sivertsen fra Statkraft på åpningsdagen sammen med Jostein Syltern fra entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern as. Foto: Snorre Berg

Befaring to dager etter åpninga. (Foto: Snorre Berg)

Befaring to dager etter åpninga. Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

Terrenget begynner å bære preg av arbeidet. (Foto: Snorre Berg)

Terrenget begynner å bære preg av arbeidet. Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

(Foto: Snorre Berg)

Foto: Snorre Berg

Hytta på det som skal bli snuplassen er sånn smått i ferd med å bli revet. (Foto: Snorre Berg)

Hytta på det som skal bli snuplassen er sånn smått i ferd med å bli revet. Foto: Snorre Berg

Slik så snuplassen ut før anleggsarbeidet begynte. Hytta er revet. (Foto: Snorre Berg)

Slik så snuplassen ut før anleggsarbeidet begynte. Hytta er revet. Foto: Snorre Berg

Julepause i vindparkprosjektet

Prosjektet med å bygge veg til Storheia tok juleferie 22. desember. Over jul er det imidlertid full fres igjen. Her er de siste bildene fra posjektet.

15. august gikk startskuddet for bygginga av Storheia vindpark, den andre og største av vindparkene til Fosen Vind som skal bygges ut.

Det første som skal gjøres i høve prosjektet, er å bygge adkomstveien til vindparken fra Inner Austdalsvatn og opp Austdalslia. Åfjordsfirmaet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått dette oppdraget av Statkraft. De gjennomfører utbygginga på vegne av Fosen Vind AS. Til neste sommer skal vegen ligge klar.

Hogst

Første tiltak i prosjektet var skogshogst i vegtraseen. Deretter begynte bygginga av den 2150 meter lange vegen inn til fjellområdet. En høgspentledning som går over vegen ble hevet for å na den rette sikkerhetsavstanden. HMS, altså helse, miljø og sikkerhet, har vært i fokus fra første stund.

Et arbeidslag på fem til seks mann fra entreprenøren vil være i arbeid. De vil ha til rådighet et par gravmaskiner, en dumper og en borerigg. Et knuseverk hører også med til uststyret de vil ta i bruk. Terrengarrondering og beplantning er en del av oppdraget som vil komme mot slutten av prosjektet.

Det ble etablert kontakt med Statens Vegvesen for å få på plass midlertidig nedsatt fartsgrense mens byggearbeidet pågår. I anleggesperioden er det femtisone og lysregulering.

Nedenfor vegen mot vatnet lå ei hytte som ble revet før arbeidet begynte for fullt.

Snuplass

Stedet der hytta lå vil det bli snuplass. Snuplassen må bli høvelig stor slik at en skal kunne svinge av vegen og komme seg opp på anleggsvegen med de gedigne enkeltkomponentene som vindmøllene består av. Byggeleder Rolf Sterten regner med en kommer til å fylle opp masse på snuplassen helt til den blir liggende på nivå med fylkesvegen. En eventuell framtidig bruk av snuplassen er det ikke tatt stilling til ennå.

Knusing

For å få til de over to kilometrene med veg, vil det gå med mye steinmasse. Tanken var at denne massen i sin helhet skulles tas ut i traseen der vegen skal gå. Imidlertid har det vist seg at det var mer løsmasser enn det enn først hadde beregnet. I første omgang vil det deponeres steinmasse nede på snuplassen. Etter hvert som mannskap og maskiner får gnagd seg gjennom berget og det blir veg helt opp stil Storheia, vil masse kunne legges ut på deponier der til påkommende tilfeller.

Under vegs fant en ut at det var mer løsmasser i lia enn beregnet. Derfor er en underentreprenør kontaktet for å ta seg av sikring av en strekning på om lag 300 meter. Løsmasser fra ur er dårlig egnet som vegfyll, men vil de kunne nyttes til plastring nedenfor vegen.

Bratt veg

Vegen oppover lia i Austdalen kommer til å bli bratt. På det bratteste vil det bli tolv graders stigning, men generelt vil stigninga bli liggende på om lag ti grader. Bruk av sekshjulinger har vært til stor nytte for å få fram småtterier som trengs under vegs. Det er bratt å gå, sjøl med anleggsvegen.

På et forholdsvis tidlig tidspunkt vil det komme opp en vegbom. I det store og hele vil prosjektet gå etter det samme mønster som uttbygginga på Bessaker. Det vil være naturlig å ha restriksjoner på ferdselen til fots under byggearbeidet, men når det står ferdig er det fritt fram for å ta seg til fots opp på heia.

comments powered by Disqus
Samferdsel

Avskåret fra omverdenen

Flere husstander på Reitan i Ørland er uten vegforbindelse. Reitanbekken gravde av vegen da kulverten ikke greide å svelge unna vatnet.

Steinras på fylkesveg 710

Det har gått et steinras på fylkesveg 710 ved Tinbua i Bjugn kommune.

Store nedbørsmengder skaper kaos på Fosen

Enorme vannmengder har ført til flere ras, oversvømmelser og stengte veier.

Holdt 121 km/t på MC - fratatt lappen

Politiet beslagla førerkortet til en relativt ung motorsyklist på Ørlandet torsdag kveld.

Slik gikk det da politiet sjekket trafikken ved skolestart

Politiet fulgte med på trafikken ved Opphaug skole på Ørlandet fredag morgen i forbindelse med skolestart.