Signerer intensjonsavtale om fabrikketablering

Fredag signerte utviklingsselskapet Kopparn utvikling og Botngaard Bioprotix intensjonsavtale om mulig etablering av fabrikk i Bjugn kommune.

F.v: Knut Botngård i Botngaard Bioprotix og Jostein Tårnes, og Ådne Røkkum i Kopparn utvikling signerte fredag en intensjonsavtale om å legge til rette for etablering av en insektsfabrikk i Bjugn kommune.Foto: Bjugn kommune

Pluss

- For oss er det en stor fordel å ha Kopparn utvikling med på laget. Det er ingen tvil om at det er interessant med en fabrikklokalisering på Valsneset, sier Knut Botngård, som er daglig leder i Botngaard Bioprotix.

10. mai gikk høringsfristen for innspill til ny forskrift for bruk av insekter som fiskefor ut. Etter planen skal en ny forskrift tre i kraft i høst.

Den vil etter alt å dømme åpne for bruk av insekter til bruk i dyrefor.

LES OGSÅ: Regelendring kan gi insektsfabrikk

Investeringsbeslutning

Fosna-Folket skrev i april om fabrikkplanene til Botngaard Bioprotix.

Selskapet planlegger en fabrikk som kan håndtere 100 000 tonn råstoff i året. Råstoffet blir til 25 000 tonn insekt og en tilsvarende mengde materiale som kan brukes til enten biogassproduksjon eller tørkes for å bli gjødsel. Kostnaden på fabrikken beregnes til mellom 200 og 250 millioner kroner.

- Vi står fortsatt ved planen om en investeringsbeslutning for en fabrikk i løpet av inneværende år, sier Botngård.

Han forteller at selskapet er midt inne i prosessen for å få på plass flere eiere inn i selskapet og kapital til å bygge fabrikk.

Intensjonsavtale

Fredag signerte Kopparn utvikling, det kommunale utviklingsselskapet til Bjugn kommune, og Botngaard Bioprotix en intensjonsavtale om mulig etablering og tilrettelegging for å etablere enn insektfabrikk i Bjugn kommune.

- For Bjugn kommune er det flott at Bioprotix rigger seg til for en mulig etablering i Bjugn. Vi forplikter oss til å legge til rette for et fabrikkområde og et produksjonsanlegg. Det er viktig at kommunen som regulerer har et godt system for å legge til rette for etableringer i kommunen, sier Ådne Røkkum, som er næringssjef i Bjugn kommune.

Han er også daglig leder i Kopparn utvikling, som har tomteansvaret for Valsneset, som er kommunalt eid.

- Som daglig leder i Kopparn utvikling, kan jeg si at vi prøver å bidra med det vi kan for å gjøre det attraktivt å etablere bedrifter i områdene vi forvalter. Akkurat hvor etableringen blir kommer an på behovene til de som etablerer seg, sier Røkkum.

Insektsfabrikken skal etter planen produsere insektmel, som det blir rundt tre ganger så mye av som det gule fettet i forgrunnen.Foto: Jakob Ellingsen

 

Blå sektor

Næringssjef Røkkum sier Bjugn er heldige som har fått på plass flere nyetableringer i blå sektor siden 2010.

- Det er fantastisk med mange nyetableringer og formidabel vekst hos flere av selskapene som har etablert seg hos oss. Sysselsettingsvekst har fulgt med. Jeg kikket på de nye folketallene som kom i dag. Jeg er ikke glad for at folketallet går ned med Fosen. Det vil være viktig for hele regionen med vekst. Samtidig er vi glade for at Bjugn vokser og at det skjer mye positivt for Bjugn og Fosen på næringssiden, sier Røkkum.

Han forteller at den blå sektoren baller på seg i kommunen, med OEM Aquaservice som vokser, Marine Harvest sin fiskeforfabrikk som har utvidet i flere omganger, og Scanbio-fabrikken i Vaskarvika som har søkt om å utvide produksjonen av fiskeprotein og fiskeolje i 2017.

- Man må ha is i magen med tanke på hvor man etablerer seg. Vi jobber tett sammen med Botngaard bioprotix for å få til en gunstig løsning i Bjugn. Knut Botngård er uredd og har fått til mange spennende prosjekter allerede, og vi håper at dette også kommer til Bjugn, sier Ådne Røkkum.

LES OGSÅ: Ferske tall fra SSB viser at fire av sju kommuner opplever nedgang i antall innvånere.