Sigrid Undsets far fant vikinggrava

Forleden ble det byggestopp i området der det på attenhundretallet ble registrert ei gammel grav på Frønes i Åfjord. – Dette har vært et område med mye aktivitet, sier seniorrådgiver og fylkesarkeolog Rut Langebrekke Eikeland.
Pluss

Eikeland opplyser at Invald Undset, far til damen som vant Nobels litteraturpris i 1928, oppdaget haugen i 1873. Ingvald Martin Undset var født i Trondheim og han vokste opp her, og en må anta at han var godt kjent med tidligere tiders beskrivelser, blant annet fra Gerhard Schønnings reiseskildringer, av gravhauger rundt om i Trøndelag. Undset har i alle fall omtalt haugen i Åfjord.

– Han beskriver den som en smukk sandhaug, forteller, Eikeland.

Orofoto

Sjøl om haugen er fjernet, har en sett spor etter den på ortofoto.

– Vi ser en del kulturminner på grunnlag av dette, sier Eikeland.

Det er bilder tatt fra lufta. Disse viser tydelig at det er en ring i landskapet der haugen har stått. Ringen er rester av ei grøft som en gang har gått rundt gravhaugen. Fra grunneieren har arkeologene fått vite at denne ringen har vært synlig i terrenget.

Borte

Ringen har en diameter på 23 meter og Eikeland mener den har vært både stor og majestetisk i sin tid. Som så mange andre steder ble denne haugen ødelagt i samband med nydyrking på 1800-tallet. Sjøl om en gravhaug er borte, kan det likevel mulig å finne gjenstander under der ringen har stått. At en kan finne mye på flater der det har vært dyrka mark i årtier ser en for eksempel på Ørland hovedstasjon.

Kultursenter

Frønes ligger i tilknytning til Årnes, kommunesenteret i Åfjord. Her har det antakelig vært menneskelig aktivitet i tusener av år. Før dagens lover og regler vedrørende fiske av laks i elvene ble vedtatt, kunne et høvdingsete ved en elvemunning skaffe seg gode inntekter av fisket. Sjøl om bosettinga ikke var like stor som på Vik på Ørlandet, har dette sannsynligvis vært et rikt område. Sia hele Årnes i løpet av 1900-tallet er utbygd, vil en aldri få vitse i hvor stor grad det var bebodd. Restene av denne bosettinga er for lengst gått tapt.

Imidlertid kan en ved utgraving på Frønes få en pekepinn om hva som har vært her. Kommunen har fått tillatelse til å sette opp kantinebygget som skal stå i tilknytning til boligriggen. Arkeologene vil komme utover å gjøre undersøkelser når det blir forhold for det.  

Les mer:

Gammel bru til besvær

– Det er mye som må gjøres før gammelbrua kan rives. Prosjektet henger sammen med mange andre, sier rådmann Per O. Johansen.


Les mer:

Fornminne stopper utbygging

Vikinggrav ga byggestopp


Les mer:

Åpner utstilling med arkeologiske funn fra kampflybasen

Funn fra utgravinger ved kampflybasen satt sammen til utstilling ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.


Les mer:

Denne båten lekte barn med for over 400 år siden

Under 42 000 kvadratmeter jord skjuler det seg eldgamle skatter.