Fosen første kantorvigsling

Søndag 26. mars vigsles Paul-André Nilsen Grande til kantor i Ørland menighet med både biskop og prost til stede. Fire lokale kor synger og det blir både nattverd og dåp. – Dette blir stort, sier kantoren sjøl.

Kantor Grande ved kirkeorgelet. Foto: Snorre Berg

Pluss

Etterpå inviteres hele menigheten til bespisning i Røstad ungdomshus. Der er det middag med kaffe og kaker. Men først er skal det være en usedvanlig musikalsk gudstjeneste der både kantoren, Bel Canto, Uthaug Songlag, Ørland Sangforening og Ørland Gospelkor vil bidra med sitt. Motetten «Frykt ikke Maria» av kantoren sjøl skal framføres av korene.

Biskop Tor Singsås vil stå for vigslingen.

Velberådd

Orgelpipenes ve og vel er en av ansvarsområdene til kantor Paul-Ándre Nilsen Grande. Gjøres det en feil ved stemming, koster det kjapt 100 000 kroner.

 

Den snart 27 år gamle kantoren har aner fra både Ørland og Bjugn, men er vokst opp på Nes i Bjugn. Han er ansatt i Ørland menighet i stillinga til Bernt Gjelvold. Den mangeårige organisten pensjonerte seg nylig etter å ha satt solid preg på musikklivet i distriktet i flere tiår. Hans etterfølger er godt forberedt på å tiltre oppgaven. Kantoren er utdannet kirkemusiker, og godt kvalifisert for å bekle en rolle som kantor. For å kunne titulere seg som kantor, må en ha over 240 studiepoeng.

I musikken

 

For å komme dithen har nykantoren blant annet studert koralarbeid, liturgikk, hymnologi, improvisasjon, komposisjon og arrangement. Han har fordypet seg i klaverspill, tatt sangtimer og ikke minst orgel. Det sistnevnte er et helt fagfelt i seg sjøl. Ved studiet er det tre linjer, det er jazz, klassisk og kirkemusikk.

– Kirkemusikk er mest omfattende av de tre, sier Grande.

Kor

I en travel hverdag har Grande funnet tid til å hive seg med i mannskoret, Ørland Sangforening, hvor han synger andretenor. Like før jul hadde koret sin årlige konsert med Nidarosdomens Guttekor under dirigent Bjørn Moe. Sistnevnte er Grande godt kjent med fra studietida i Trondheim. Grande fikk i oppgave av biskopen å skaffe tre forbedere, men han fant fire personer.

– De er alle personer som har betydd mye for meg, sier han.   

Kantorens gamle orgellærer og forgjenger, Bernt Gjelvold, er med, og det er Grande glad for.

– Det er stadig slik at jeg kan ringe ham hvis det er noe jeg lurer på, sier han som snart blir Fosens første vigslede kantor.

Les mer:

Klart for vigsel av likekjønnede i kirken

Kirkemøtet har vedtatt liturgien som også kan brukes når likekjønnede par skal gifte seg.


Les mer:

Vil sette farge på gudstjenestene

Paul-André Nilsen Grande (26) fra Nes i Bjugn er ansatt som ny kirkeorganist/kantor etter Bernt Gjelvold.