Foreslår salg av to hus med klausul om rivning

Formannskapet i Rissa skal neste uke ta stilling til hva de skal gjøre med to av husene som står på den tidligere militærleiren på Hysnes.

SykestuaFoto: Sigrun Overland

Pluss

Det ene bygget, sykestua, er i reguleringsplanen for Hasselvika sentrum regulert for rivning. På tomta der sykestua står er det regulert inn to boligtomter. Sykestua er i dårlig forfatning.

Salg

Det er nå kommet en henvendelse fra personer som ønsker å kjøpe sykestua til næringsformål. Det er snakk om overnattingsenheter for grupper.

I vurderingen fra saksbehandler står det at det det anses som fornuftig å selge tomtene med sykestua på til en lav pris, mot at kjøper tar ansvaret for rivning av huset.

Det er også rådmannens innstilling i saken.

Smørehallen skal rives

SmørehallenFoto: Sigrun Overland

 

I tillegg skal formannskapet ta stilling til salg eller rivning av smørehallen som ligger i Junkerbukta.

Det er planlagt en veg som går delvis gjennom dette bygget, det må derfor rives.

To alternativer

To alternativer foreslås. Enten at Rissa kommune sørger for rivning av smørehallen, eller at den legges ut for salg med forutsetning at den blir revet innen en fastsatt dato. Det er også oljetanker i grunnen utenfor smørehallen som må fjernes på forskriftsmessig måte.

Rådmannens innstilling går på å legge ut smørehallen for salg til høystbydende, med forutsetning om at den rives på kjøpers bekostning.