Leder høgteknologisk satsing

Styreleder i Fosen Nett AS, Per-Arne Sæther, er glad for å ha fått med Ragnhild Åsrønning på laget. Nysjefen sjøl gleder seg til å gå i gang i noe hun se på som en veldrevet og spennende bedrift.
Fakta om Fosen Nett
  • Fosen Nett i tall
  • ▪ Lokalt nettselskap med 22 ansatte som forsyner Bjugn, Rissa og Ørland med strøm.
  • ▪ Etablert i 2015 og eies av FosenKraft AS og Rissa kraftlag SA
  • ▪ Vel 11.000 nettkunder, tredje størst i Trøndelag.
  • ▪ 430 km høyspent linje
  • ▪ 200 km høyspent kabel
  • ▪ 17 km sjøkabel (Storfosna, Kråkvåg og Tarva)
  • ▪ 800 nettstasjoner (transformatorer)
  • ▪ 495 km lavspent linje
  • ▪ 695 km lavspent kabel
Pluss

Fosen Nett står foran noen spennende løp framover med å være rustet for både den økte aktiviteten i området og den teknologiske utviklingen i bransjen.

Ragnhild som er utdannet sivilingeniør fra NTNU har jobbet i de fleste roller i et nettselskap tidligere gjennom TrønderEnergi.

Velberådd

Sæther mener de har fått fatt på en sjef som er godt forberedt til å lede selskapet videre. Nysjefen sjøl er full av godord om bedriften og dens ansatte.

– Jeg er imponert over det jeg har sett så langt på de ukene jeg har jobbet her og hva en har fått til etter at FosenKraft og Rissa kraftlag slo sammen nettvirksomhetene sine i 2015, sier Åsrønning.

Motivert

Hun mener de virker som en topp motivert gjeng som ivrer etter å opprettholde den gode leveransen til kundene også framover.

Da selskapet ble etablert i 2015, var eierne opptatt av at dette er en riktig og framtidsrettet tilpasning. De ville møte de nye rammebetingelsene til nettselskaper. I det ligger et klart uttrykt ønske om å sikre et robust nettselskap på Fosen og ikke minst sikre størst mulig lokal verdiskapning.

Les mer:

 

Les mer: