Før kameratene fra Namsos satset på Fosen:

- Vi spekulerte veldig lenge

Gammeldagan:

Debuten i 1957