Illustrasjonsfoto: Røed

Illustrasjonsfoto: Røed

Slik avgir du din stemme

Mandag 24. februar er det rådgivende folkeavstemning. Det skal stemmes ja eller nei til sammenslåing av Bjugn og Ørland. Du kan stemme på flere måter:

Ordinær forhåndsstemming:

Du kan avlegge ordinær forhåndsstemme i serviceskranken ved rådhuset i Bjugn og i infotorget ved rådhuset i Ørland:

Mandag - fredag 03.02 - 14.02: Kl. 09.00 – 15.00

Lørdag 15.02: Kl. 12.00 – 14.00

Søndag 16.02: Kl. 14.00 – 16.00

Mandag - fredag 17.02 - 21.02: Kl. 09.00 – 19.00

Forhåndsstemming ved institusjon / videregående skole:

Ørland Medisinske Senter, kantine sykehjem mandag 10.02: Kl. 09.00 – 12.00

Fosen videregående skole / biblioteket tirsdag 11.02: Kl. 10.00 – 13.00

Bjugn helsesenter torsdag 13.02: Kl. 10.00 – 13.00

Personlig oppmøte på valgdagen i Ørland:

Valgkretser:

01 Brekstad - Rådhuset - møterommet Yrjar - 09.00 - 20.00

02 Opphaug - Opphaug skole - gymsalen - 09.00 - 20.00

03 Storfosna - "gamle" Storfosna skole - 10.00 - 17.00

Personlig oppmøte på valgdagen i Bjugn:

Valgkretser:

01 Fagerenget - Fagerenget skole kl. 10.00-19.00

02 Sandnes - Vallersund oppvekstsenter kl. 10.00-19.00

03 Tarva - Tarva skole kl. 12.00-15.00

04 Oksvoll - Eidsvoll forsamlingshus kl. 10.00-19.00

05 Botngård - Bjugnhallen kl. 10.00-20.00

06 Ervik - Haugleik forsamlingshus kl. 10.00-19.00

07 Eide - Kongsvoll forsamlingshus kl. 10.00-19.00

08 Gjølga/Elveng - Elveng forsamlingshus kl. 10.00-19.00

Husk legitimasjon!

Brevstemming:


I forbindelse med rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing den 24.02.14 kan det brukes brevstemming til tidligstemming på rådhuset, utenriksstemming og innenriks for de som ikke er i Bjugn/Ørland under den ordinære forhåndsstemningen og på valgdagen.
Brevstemmer mottas f.o.m. 01.01.14.
Velgere er selv ansvarlig for at stemmen sendes så tidlig at den er valgstyret i hende innen valgdagen.

Fremgangsmåten ved brevstemmegivning er beskrevet i valgforskriften § 28.

Framgangsmåte ved brevstemming:
1. Legg en seddel/lapp med JA eller NEI i en blank konvolutt (stemmeseddelkonvolutt) og lim igjen.
2. Legg deretter den blanke konvolutten i en ny konvolutt (omslagskonvolutt) og påfør denne følgende opplysninger:
• Rådgivende folkeavstemning 24.02.14 i Bjugn kommune, 7160 Bjugn / Ørland kommune, 7130 Ørland
• Navn og adresse (i Norge)
• Fødselsnummer
• Skriv under med navn og dato
• Om mulig, bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten
3. Legg omslagskonvolutten i en oversendelseskonvolutt til "Valgstyret i Bjugn, rådhuset, 7160 Bjugn" / "Valgstyret i Ørland, Postboks 401, 7129 Brekstad", og send den så tidlig at den er valgstyret i hende innen 24.02.14.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Følgende vedtak er gjort i kommunene Bjugn og Ørland:

1. Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i kommunene Bjugn og Ørland den 24. februar 2014.
2. De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er også stemmeberettiget ved dette valget.
3. Flertallet i styringsgruppen anbefaler Brekstad som administrasjonssenter i den nye kommunen og dette danner grunnlag for den rådgivende folkeavstemningen.

Leses nå
 
Nyheter

Kraftig fall i radiolytting det siste året

Hver tiende radiolytter er blitt borte de siste 12 månedene, viser ferske tall. NRK er hardest rammet etter at dab-radio ble innført.

Dagens fosning:

- Forebygging av mobbing skulle vært med i pensum fra første klasse

Lillian Bærøy Sigurdsen mener mobbing er et "folkehelseproblem", og skulle ønske at det ble gjort mer forebyggende arbeid.

2. tertialrapport:

Sykefraværet går ned, litt merforbruk, men på stø kurs ut av Robek

Bedre tjenester, mindre gjeld, en liten økning i arbeidsledighet. Bjugn kommune oppsummerer årets åtte første måneder.

- Klare for tjue nye år

Stjørna teaterlag feiret i helga sitt 20-årsjubileum, kombinert med en skikkelig mimrefest.