Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 72 51 57 00

  • Ring 72 51 57 00 (telefonen er betjent hele døgnet)
  • Send e-post til redaksjonen@fosna-folket.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord FF TIPS
Illustrasjonsbilde. Foto: Snorre Berg

Illustrasjonsbilde. Foto: Snorre Berg

Styrket samarbeid

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet (HV) og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.

Terrorhandlingene 22. juli og orkanen Dagmar viste hvor viktig det er at staten bruker de samlede forsterkningsressursene effektivt når store hendelser inntreffer.

Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven kan brukes i fredstid ved hendelser som er så store at de overstiger nød- og redningsetatenes kapasitet.

– Det er derfor viktig at vi ser med friske øyne på dagens organisering av beredskapsorganisasjonene Sivilforsvaret, Politireserven og HV, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om dagens organisering, grad av samordning og anvendelse av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid. Dette skal ses i sammenheng med organisasjonenes oppgaver i væpnet konflikt. Utvalget skal vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste beredskapen ut fra tilgjengelige ressurser.

– Det er viktig at forsvaret og det sivile samfunn støtter hverandre gjensidig når alvorlige hendelser inntreffer. De samlede beredskapsressursene må kunne utnyttes så godt som mulig. Det er viktig å huske at organisasjonene har ulik rolle i krig, der Heimevernet som en del av Forsvaret i folkerettslig forstand er stridende, mens sivilforsvar og politireserven er sivile. Dette skal imidlertid ikke stå i veien for et tettere samarbeid om krisehåndtering i fredstid, understreker forsvarsminister Espen Barth Eide.

Mer å lese på Fosna-Folket:
comments powered by Disqus
Nyheter

Regjeringen vil fjerne regelverket for vannscootere

Regjeringen vil bringe i havn hele regelverket, så fra og med neste sommer kan du etter alt å dømme bruke vannscooter lovlig i Norge.

Seks viltpåkjørsler på halvannet døgn

Politiet har fått melding om hele seks viltpåkjørsler på Fosen fra natt til torsdag til fredag formiddag.

Rema: – Over 80 konkurrenter med ulovlig søndagsåpent

De tre største dagligvareaktørene er fredag innkalt til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Rema 1000 går til møtet med en fersk undersøkelse som de hevder viser at 80 butikker tilhørende Norgesgruppen fremdeles bryter åpningstidsloven.

- Bil med russ fikk pålegg av politiet

Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt fikk beskjed om en bil som kjørte «utenfor normalen».

Skadeverk på fraflyttet hus i støysonen

Hærverk er begått ved flere bolighus ved en fraflyttet gård på Hoøya på Uthaug i Ørland kommune.