Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 72 51 57 00

  • Ring 72 51 57 00 (telefonen er betjent hele døgnet)
  • Send e-post til redaksjonen@fosna-folket.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord FF TIPS
Illustrasjonsbilde. Foto: Snorre Berg

Illustrasjonsbilde. Foto: Snorre Berg

Styrket samarbeid

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet (HV) og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.

Terrorhandlingene 22. juli og orkanen Dagmar viste hvor viktig det er at staten bruker de samlede forsterkningsressursene effektivt når store hendelser inntreffer.

Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven kan brukes i fredstid ved hendelser som er så store at de overstiger nød- og redningsetatenes kapasitet.

– Det er derfor viktig at vi ser med friske øyne på dagens organisering av beredskapsorganisasjonene Sivilforsvaret, Politireserven og HV, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om dagens organisering, grad av samordning og anvendelse av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid. Dette skal ses i sammenheng med organisasjonenes oppgaver i væpnet konflikt. Utvalget skal vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste beredskapen ut fra tilgjengelige ressurser.

– Det er viktig at forsvaret og det sivile samfunn støtter hverandre gjensidig når alvorlige hendelser inntreffer. De samlede beredskapsressursene må kunne utnyttes så godt som mulig. Det er viktig å huske at organisasjonene har ulik rolle i krig, der Heimevernet som en del av Forsvaret i folkerettslig forstand er stridende, mens sivilforsvar og politireserven er sivile. Dette skal imidlertid ikke stå i veien for et tettere samarbeid om krisehåndtering i fredstid, understreker forsvarsminister Espen Barth Eide.

comments powered by Disqus
Nyheter

Stormyra Ritell havner i skifteretten

Det er meldt konkursåpning for Stormyra Ritell i Bjugn. Første skiftesamling blir holdt 15. desember i Fosen Tingrett.  

Savnet kvinne funnet i god behold

En rumensk kvinne som har vært savnet siden begynnelsen av november er funnet i god behold.

Her rydder Forsvaret opp sporene i lysløypa

Forsvaret har ordnet opp etter seg etter at de kjørte fast et militært kjøretøy i skiløypa ved Yrjarhytta.

Dømt til samfunnsstraff for vold, narkotikabruk og tyveri

En 30 år gammel mann ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for en rekke forhold, blant annet et tyveri og en voldsepisode som fant sted på Fosen i sommer.

Sovnet i bilen med to i promille

En mann i begynnelsen av 50-årene er dømt til 45 dagers fengsel for blant annet promillekjøring.