Dugnadsgjengen i full virksomhet i fjæra på Sætervika under ryddekasjonen tidligere i mai. Foto: Kristin Sæther Danielsen

Dugnadsgjengen i full virksomhet i fjæra på Sætervika under ryddekasjonen tidligere i mai. Foto: Kristin Sæther Danielsen

Slår alarm om strandsøppel

Resultatene fra årets store ryddeaksjon langs norske strender viser at forsøpling er et raskt økende problem.

Svært bekymringsfullt, mener eksperter.

– Oppslutningen var formidabel, og selve aksjonen var en suksess. Men situasjonen som avdekkes er urovekkende, sier prosjektleder Emily Robertson i Hold Norge Rent, som er en nasjonal dugnad mot forsøpling, med deltakelse fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og bedrifter.

Titusener av små og store gjenstander ble plukket opp og registrert. Når alle funn er systematisert, vil resultatene bli samlet i en fyldig rapport.

– Plast, isopor, tau, korker, sigarettsneiper og filtre, sugerør og rørepinner, pakkebånd og strips samt matemballasje dominerer listen over funn. Det gir grunn til bekymring at mengden plast bare ser ut til å øke, sier Robertson.

Tror det er mat

Plasten kommer både fra private husholdninger og næringsvirksomhet. Materialet har svært lang nedbrytningstud, og fugler og andre dyr forveksler den ofte med mat.

– Resultatene viser at det er behov for økt bevissthet og gode vaner når det gjelder avfallshåndtering, og at det begynner å haste, sier Cecilie Lind, direktør i miljø- og gjenvinningsbedriften Ragn-Sells.

Bedriften var aktivt engasjert i årets strandryddeaksjon, blant annet ved å sette ut containere og sørge for bortkjøring av det innsamlede avfallet.

– Vi var med i Oslo. Det var flott å se det store engasjementet mange nordmenn viste, ikke minst de mange barna som deltok som strandryddere, sier Lind.

Hun mener marin forsøpling er et miljøproblem som nå må høyere opp på samfunnets dagsorden.

Brukes som søppelbøtte

– Havet brukes som søppelbøtte, og det truer sjøfugl og pattedyr. Samtidig er hele næringskjeden truet av en økende mengde mikroplast, som betegner de ørsmå partiklene som blir igjen når plastavfall nedbrytes.

Mikroplast kan inneholdes miljøgifter som tas opp og lagres i kroppen hos dyr og mennesker.

– Derfor bør det være et mål å sørge for enklere nedbrytbarhet for produkter vi vet kan ende i havet, samtidig som vi jobber med forbedring av avfallshåndteringen.

Strandryddedagen er en del av en internasjonal dugnad som har pågått i en årrekke, med utspring i den amerikanskje organisasjonen The Ocean Conservancy. Til nå har ni millioner mennesker i 152 land deltatt.

– Oppslutningen er et konkret og målbart uttrykk for et stadig sterkere miljøengasjement hos folk i hele verden. Norge var med for første gang i 2011. Siden i fjor har deltakelsen i dugnaden økt med 50 prosent, og neste år skal vi mobilisere enda flere, sier Emily Robertson i Hold Norge Rent.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

UP:

- Sju stykker over 100 km/t

UPs Fosenpatrulje holdt søndag ettermiddag og kveld en fartskontroll på Kråkmo.

Operasjon "Redd hummeren og dyrelivet i Brekstad havn"

- En god del søppel på bunnen

Ørland Froskemannsklubb gjorde lørdag formiddag en formidabel innsats for å berge dyrelivet i Brekstad havn.

Lyst til å lære tradisjonshåndverk?

Norsk ull er aktuell som aldri før, og nå inviterer Rissa Bygdemuseum til kurset «Fra ull til tråd».

Ble ikke tatt vare på

Veggdekorasjonene på Mælan skole av kunstneren Kåre Bromstad fra Sørfjorden er nå ødelagt.