Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 72 51 57 00

  • Ring 72 51 57 00 (telefonen er betjent hele døgnet)
  • Send e-post til redaksjonen@fosna-folket.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord FF TIPS
Fevåg/Hasselvika skole kan bli nedlagt? Arkivfoto: Sigrun H. Overland

Fevåg/Hasselvika skole kan bli nedlagt? Arkivfoto: Sigrun H. Overland

Blir skolene i Skaugdalen og Fevåg/Hasselvika lagt ned?

Rissa kommune må spare 18 millioner kroner på årlig framover. Å legge ned to skoler vil bety en innsparing på om lag 10 millioner kroner.

Effektiviseringsutvalget som ble nedsatt av kommunestyret i desember i fjor har kommet med sine vurderinger i forhold til hvor det er mulig å spare penger.
Dokumentet «Mulighetsområder i forhold til økonomi- og handlingsplan» viser tiltak som rådmannen mener det er mulig å gjennomføre, og som vil gi en innsparingseffekt for kommunen.
I forhold til Kostra-tall drives Rissa kommune svært dyrt i forhold til sammenlignbare kommuner. En av årsakene er at kommunen har fem skoler.

Skole
Det er grovt anslått at det er 10 millioner kroner å spare på å legge ned Skaugdalen og Fevåg/Hasselvika skoler. Skaugdalen skole har 54 elever fordelt på sju trinn. Fevåg/Hasselvika skole har 40 elever fordelt på sju trinn.
- Vi kommer ingen veg med ostehøvelen nå. Den er brukt så mye før. Dette er mulighetsområder som vi skal se på og diskutere. Ingenting blir avgjort før på slutten av året, sa rådmann Vigdis Bolås da hun orienterte kommunestyret om forslag til innsparingstiltak.

Videregående skole
Både Rissa videregående skole og Leksvik videregående skole er små, og sliter med å holde hodet over vannet.
- Nedslagsfeltet til Rissa videregående skole er for lite, det samme gjelder Leksvik. Det bør være 10.000 innbyggere som sokner til en skole. Kan det for eksempel bygges en ny felles videregående skole i Vanvikan? Dette er noe som drøftes mellom rektorene, opplyste Bolås. Selv om Rissa og Leksvik ligger i hvert sitt fylke mente hun man burde se på mulighetene for en slik løsning på sikt.

Fevåg/Hasselvika skole om fire år?
Arbeiderpartiet foreslår å gjeninnføre eiendomsskatten og vil derfor bare være med på å finne innsparinger for 10 millioner kroner.
- Vi skal være ansvarlige og ta de innsparingene som er nødvendig. Medlemmene våre skal få si sin mening om hvor de mener det er aktuelt å spare inn, og vi vil så levere en liste til rådmannen over våre forsalg, sier Per kr. Skjærvik (Ap).
- Vi ønsker å beholde Skaugdalen skole, og vi har midler til det, sier han.
Sverre Anders Hafeld mener det blir feil å tenke på en nedleggelse av Fevåg/Hasselvika skole nå, når det er et satsingsområde i forhold til aktivitetene framover på Ørland hovedflystasjon.
- Det er noe vi kan vurdere senere, kanskje om fire år, sier han.

Eiendomsskatt
- Jeg for min del kan godt være med på å betale 2500 kroner i året i eiendomsskatt for at innbyggerne i Skaugdalen skal få beholde skolen sin. For innbyggerne er dette en stor sak, sier Per Kr. Skjærvik.
Arbeiderpartiet ønsker å gjeninnføre en eiendomsskatt på to promille på boliger, og ha en maksimal sats på verker og bruk, det vil si sju promille.

Skremselspropaganda
- Under valgkampen sa jeg at fjerning av eiendomsskatten kunne føre til redusert tilbud i utkanten av kommunen. Da ble det sagt at det var skremselspropaganda, sier Per Kr. Skjærvik.
Med full eiendomsskatt på verker og bruk, og to promille på bolig mener Skjærvik at kommunen vil få en inntakt på 9,5 millioner kroner i 2015.

 

Mer å lese på Fosna-Folket:
comments powered by Disqus
SKAUGDALEN kan også bli lagt ned? Arkivfoto: Sigrun H. Overland

SKAUGDALEN kan også bli lagt ned? Arkivfoto: Sigrun H. Overland

Nyheter

Fosen-elever sørger for rent vann til 1000 afrikanere

Forrige uke var det kickoff-kveld for Fosengaven. Da overleverte Opphaug- og Hårberg skole innsamlede penger som går til brønnbygging i Malawi i Afrika.

Norske juletreprodusenter frykter ikke plasttrær

I flere år har forhandlere meldt om økt salg av kunstige juletrær. Men salget av ekte trær er stabilt. Norske juletredyrkere klarer ikke å produsere nok til å dekke etterspørselen.

Vil etablere ny barnehageavdeling

Til tross for utvidelser av de eksisterende barnehagetilbudene i Åfjord er det fortsatt barn på venteliste. For å ivareta full barnehagedekning ønsker kommunen nå å bygge opp kapasiteten ytterligere.

Vil ha medikamentfri behandling for psykisk syke

Innen 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern.

– Dette mener vi om asylsøkere til Ørland

Det er planlagt å opprette tre akuttmottak for asylsøkere i Ørland kommune. Vi spurte tilfeldige folk på gata om deres tanker om dette.