Illustrasjonsbilde. Foto: Lornts Eirik Gifstad

Illustrasjonsbilde. Foto: Lornts Eirik Gifstad

Færre holder husdyr

30.400 husdyrbrukere søkte om produksjonstilskudd for i år, hvilket er 800 færre enn for 2011.

Dette er en negang på 2,6 prosent, melder Statitisk sentralbyrå.

Størst prosentvis nedgang var det i antallet jordbruksbedrifter med melkekyr og med svin. Disse to gruppene hadde en nedgang på respektive 5 og 4 prosent fra 2011 til 2012. Tallet på bedrifter med melkekyr ble redusert med 600, til 10.350, i den samme perioden. Antall bedrifter med svin var på 2700, 100 færre enn året før.

Knapt 14.500 jordbruksbedrifter hadde vinterfôra sau i 2012, dette er omtrent det samme antallet som året før. Det var 1.900 bedrifter som hadde verpehøns, mens 600 hadde slaktekyllingar. Antallet bedrifter med verpehøns gikk ned med 3 prosent fra 2011 til 2012, mens antallet bedrifter med slaktekyllinger var omtrent uendret i den samme perioden.

Det samlede antallet storfe gikk ned med 9.900 fra 2011 til 2012. Av disse var 3.400 melkekyr. Antallet ammekyr økte med 1.100 i den samme perioden. Talet på melkegeiter, sauer, verpehøns og avlssvin gikk alle ned med rundt 1 prosent, mens antallet slaktesvin og slaktekyllingar økte med rundt 1 prosent.

Mer å lese på Fosna-Folket:
comments powered by Disqus
Nyheter

Ny avtale gir sju nye arbeidsplasser

One2cel i Osen startet i 2011 med to ansatte, og har siden vokst jevnt og trutt. Nå skal sju nye stillinger besettes.

Mener Ørland må begynne å bygge relasjoner til resten av Fosen

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) mener Ørland sliter med relasjonene til andre Fosen-kommuner.

Pioner savner eier

På Valsneset i Bjugn er det drevet i land en Pioner plastbåt, hvor eier savnes.

Mener Ørland og Bjugn snarest må finne sammen:

- Legg gammelt grums til side

- Vi må ikke glemme at intensjonen bak kommunereformen var å samle de naturlige bo- og arbeidsregioner til felles enheter, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Ørland-ordføreren frykter ikke tvang

Fylkesmannen anbefaler at Ørland ikke fortsetter som egen kommune. Ordføreren skjelver ikke av den grunn.