Trøndelagsfylkene får én million kroner til arbeidet med sammenslåing

Fylkeskommunene som deltar i regionreformen får støtte til utredning og informasjonsarbeid.

- Trøndelagsfylkene viser lederskap, og har kommet lengst i arbeidet med fylkessammenslåing. De får nå én million kroner til utredning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune er invitert til å delta i regionreformen. For å forenkel arbeidet og legge til rette for gode lokale prosesser i regionreformen, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et standardisert opplegg for støtte til utredning og støtte til informasjon og folkehøring.

- Stortinget har forventinger om at fylkeskommunene starter nabopraten allerede til høsten. Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, sier Sanner.

Utredning og innbyggerinvolvering

Departementet vil gi 200.00 kroner i støtte per utredning (prosjektstøtte), samt 200.000 per fylke (fylkesstøtte). Støtten utbetales når det er gjort sammenfallende vedtak i de fylkeskommunene som ønsker å utrede sammenslåing. Det gis kun én fylkesstøtte per fylkeskommune.

For å involvere innbyggerne vil departementet gi 200.000 kroner per fylke i støtte til informasjon og folkehøring når fylkene har gjort vedtak om hvordan de ønsker å høre innbyggerne.

Utbetales i år

Fylkene som har kommet lengst i prosessen får dermed utbetalt støtte allerede i 2015. Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner får i alt én million kroner til sitt arbeid med regionreformen. 600 000 kroner skal gå til arbeidet med å få på plass et godt faktagrunnlag, mens 400 000 kroner går til informasjon og til å høre innbyggerne.

- Den norske fylkesstrukturen har ikke vært endret siden Bergen ble en del av Hordaland i 1972. Det blir derfor spennende å følge Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i deres videre arbeid, sier Sanner.

I tråd med inndelingsloven vil Staten også gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing av fylkeskommuner. Regjeringen vil komme tilbake med innretningen av statens støtte i løpet av høsten 2015, opplyses det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Operasjon "Redd hummeren og dyrelivet i Brekstad havn"

- En god del søppel på bunnen

Ørland Froskemannsklubb gjorde lørdag formiddag en formidabel innsats for å berge dyrelivet i Brekstad havn.

Lyst til å lære tradisjonshåndverk?

Norsk ull er aktuell som aldri før, og nå inviterer Rissa Bygdemuseum til kurset «Fra ull til tråd».

Ble ikke tatt vare på

Veggdekorasjonene på Mælan skole av kunstneren Kåre Bromstad fra Sørfjorden er nå ødelagt.

Endrer prisen på SFO

Skolefritidsordningen (SFO) har ulik pris i Rissa og Leksvik. Nå skal dette samkjøres slik at Indre Fosen kommune får samme pris på dette tilbudet.