Den gamle vegen til Fjellsaune går gjennom et forholdsvis vilt og utilgjengelig område.

Den gamle vegen til Fjellsaune går gjennom et forholdsvis vilt og utilgjengelig område.

Nye midler til gammel veg

Sameiet Fjellsaune har fått innvilget 76 500 kroner til restaurering av en gammel ferdselsveg. Midlene skal gå til å sette i stand den gamle nødsarbeidsvegen til Fjellsaunet.

Søkeren er Sameiet Fjellsaunet ved Berit Opsal. Det ble søkt om 117 000 kroner i tilskudd. Det oppgis at tiltak er nødvendig for å hindre at gammel ferdselsvei til Fjellsaunet forfaller.

– Tiltaket er viktig for å bedre tilgjengelighet og opplevelseskvaliteten langs den gamle ferdselsvegen som går fra Brulia til Fjellsaunet i Kroken. Det innvilges tilskudd til rydding av skog for å få synliggjort den gamle steinsatte vegen, grusing, etablering av klopper, samt gjenåpning av grøfter i henhold til søknad, skriver saksbehandler i sitt positive tilsvar.

Spesielle miljøtiltak

Det er søkt om tilskudd til restaurering av nødsarbeidsvei til Fjellsaunet på eiendommen gnr. 54 /1.

Åfjord kommune har behandlet søknaden i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.02.2004. Tiltaket er vurdert å være i henhold til bestemmelsene i forskriften. Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. Tiltaket er derfor ikke vurdert etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven (NML), §§ 8-12.

Brevet fra kommunen er datert 28. september og klagefristen på vedtaket er tre uker fra denne dato.Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Kraftig fall i radiolytting det siste året

Hver tiende radiolytter er blitt borte de siste 12 månedene, viser ferske tall. NRK er hardest rammet etter at dab-radio ble innført.

Dagens fosning:

- Forebygging av mobbing skulle vært med i pensum fra første klasse

Lillian Bærøy Sigurdsen mener mobbing er et "folkehelseproblem", og skulle ønske at det ble gjort mer forebyggende arbeid.

2. tertialrapport:

Sykefraværet går ned, litt merforbruk, men på stø kurs ut av Robek

Bedre tjenester, mindre gjeld, en liten økning i arbeidsledighet. Bjugn kommune oppsummerer årets åtte første måneder.

- Klare for tjue nye år

Stjørna teaterlag feiret i helga sitt 20-årsjubileum, kombinert med en skikkelig mimrefest.