Onsdag stenges fylkesvei helt ved Solemsvatnet i Bjugn for å sprenge her.
      (Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen)

Onsdag stenges fylkesvei helt ved Solemsvatnet i Bjugn for å sprenge her.Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

Stenger fylkesvei 710 helt for å sprenge

Onsdag stenges fylkesvei 710 helt i to timer ved Solemsvatnet i Bjugn på grunn av sprengningsarbeid.

- Arbeidene har hittil gått bra og entreprenøren har hatt god framdrift. Det fine høstværet har også bidratt positivt, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Fylkesvei 710 stenges helt i to timer ved Solemsvatnet i Bjugn fra klokka 18 på grunn av sprengningsarbeid tett på dagens veitrasé.

Her blir fylkesvei 710 helt stengt i to timer kommende onsdag.
      (Foto: Statens vegvesen)

Her blir fylkesvei 710 helt stengt i to timer kommende onsdag.Foto: Statens vegvesen

Steinmasse i kjørebanen

- Midt på parsellen står det igjen et fjellparti som ligger tett på dagens fv. 710. Det er utfordrende å holde trafikken i gang samtidig som fjellet skal sprenges. Ved sprengning vil mye av steinmassene komme ned i kjørebanen, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen til egen organisasjon.

Vegvesenet skriver på sine nettsider at rundt halvparten av fjellet som skal sprenges i parsellen ved Storkruktjønna er ferdig.

- Tidligere har vi klart oss med halvtimesstenginger ved sprengningsarbeidene. Men nå vil det kreve mer arbeid og tid å få åpnet vegen igjen, sier Edvardsen.

Den nye veitraséen kommer frem fra fjellet.
      (Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen)

Den nye veitraséen kommer frem fra fjellet.Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

To runder

Sprengningsarbeidet er lagt til perioden med minst mulig trafikk.

- For å hefte trafikanter minst mulig, planlegger vi å sprenge ned fjellet i to etapper, hvor vegen stenges i to timer, sier Edvardsen.

Den andre stengingen i samme område, skal etter planen skje senere denne måneden.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Portrettet

- Det er travelt å være pensjonist

Georg Høgsve (75) fortrekker å håndtere fela og spaden fremfor å slite ut gyngestolmeiene.

Hurtigbåten full - fortvilte passasjerer ble stående igjen på kaia

Torsdag ettermiddag ble flere passasjerer på Brekstad havn henvist til buss for båt. Det får passasjerer til å fortvile.

Dagens fosning:

- Man kan ikke utsette alt til man blir pensjonist

Toril G. Oksvold synes alle som har anledning til å gjøre mer spontane ting, burde gjøre det oftere.