Møtetfant sted i «Lærerrommet» ved Hovde Gård.
            (Foto: Snorre Berg)

Møtetfant sted i «Lærerrommet» ved Hovde Gård.Foto: Snorre Berg

Et historisk møte

Det felles arbeidsutvalget for Fellesnemnda for trøndelagsfylkene holdt i dag sitt siste møte på Hovde Gård på Ørlandet.

I lokalene til den tidligere Husmorskolen fant møtet med representantene for de to fylkeskommunene sted. Det er 15 medlemmer i arbeidsutvalget. Disse har i praksis fungert som et fylkesutvalg. I 2018 skal Trøndelag samles til ett fylke.

Samling

Det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune konstitueres denne måneden. Fram til nå har arbeidet arbeidet med sammenslåing vært ledet av ei av ei fellesnemnd. Denne har bestått av dagens 78 medlemmer av fylkestingene – 43 fra Sør-Trøndelag og 35 fra Nord-Trøndelag.

Det var på Stiklestad i april i fjor at de to fylkestingene fattet det historiske vedtaket om at Trøndelag atter skal samles til ett fylke. De to fylkene ble skilt i 1804 i Søndre og Nordre Trondhjems amt, fra 1919 henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelag fylke.

Samferdsel

Saker som som har vært oppe er mellom anna «Ny takst og sonestruktur». Her kom de med et vedtak som skal opp i det felles fylkestinget. «Mandat for en fireårig Leveranseavtale med AtB» ble vedtatt. Saken «Organisering av fergetransporten» ble utsatt. Dette har liten betydning for Fosen, da de to strekningene her er vedtatt allerede. «MetroBuss – stasjonsløsninger på Strindheim knutepunkt» ble også vedtatt.
Innbyggerundersøkelsen:

Over halvparten positive til Trøndelag som ett fylke

54 prosent av de spurte er positive til en fylkessammenslåing ifølge innbyggerhøringen som ble offentliggjort for begge fylkestingene i dag, onsdag.Trøndelagsfylkene får én million kroner til arbeidet med sammenslåing

Fylkeskommunene som deltar i regionreformen får støtte til utredning og informasjonsarbeid.

 
Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Operasjon "Redd hummeren og dyrelivet i Brekstad havn"

- En god del søppel på bunnen

Ørland Froskemannsklubb gjorde lørdag formiddag en formidabel innsats for å berge dyrelivet i Brekstad havn.

Lyst til å lære tradisjonshåndverk?

Norsk ull er aktuell som aldri før, og nå inviterer Rissa Bygdemuseum til kurset «Fra ull til tråd».

Ble ikke tatt vare på

Veggdekorasjonene på Mælan skole av kunstneren Kåre Bromstad fra Sørfjorden er nå ødelagt.

Endrer prisen på SFO

Skolefritidsordningen (SFO) har ulik pris i Rissa og Leksvik. Nå skal dette samkjøres slik at Indre Fosen kommune får samme pris på dette tilbudet.