Vibeke Stjern og Einar Eian er med i den interkommunale navnegruppa. (Foto: Snorre Berg)

Vibeke Stjern og Einar Eian er med i den interkommunale navnegruppa. Foto: Snorre Berg

Innbyggerne inviteres til å komme med navneforslag

Hva med Blåfetmyra?

– Vi ønsker innspill fra innbyggerne, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord kommune. Nå kan folk sende inn forslag på navn på den nye kommunen.

Kommunestyrene skal vedta navn på den nye kommunen 26. oktober.

– Folk kan kontakte oss på epost, med brev, på telefon, via sosiale medier

 eller de kan møte opp personlig på rådhuset i Roan eller i Åfjord, sier Stjern.

Hun er leder i den felleskommunale navnegruppa.

Tidsfrist

Stjern sier de ønsker bred folkelig involvering. I første omgang kan hvem som helst sende inn egne forslag. Fristen for å sende inn er 29. september 2017.

– Blant de innsendte forslagene vil ett bli trukket ut, og innsenderen vinner en ei korg med lokalmat, opplyser Stjern.

Terje By, leder navnekomiteen i Åfjord og Elbjørn Harsvik leder navnekomiteen i Roan.

Prosessen

Arbeidet med å bestemme navn ledes av ei navnegruppe. Den består av ordførerne, i samspill med de kommunale navnekomiteene.

Ifølge Stjern består disse komiteene av folk med mye kompetanse på lokale navn og lokalhistorie. Hver komite består av fem personer. Den felles navnegruppa går gjennom alle forslag. Fire av forslag blir med videre i prosessen.

Innbyggerne

I starten av oktober vil innbyggerne bli spurt om de utvalgte forslagene gjennom ei meningsmåling på telefon. 300 personer i Åfjord og 200 personer i Roan skal spørres.

Resultatet av ringerunden forelegges navnegruppa, som vil gå gjennom svarene fra innbyggerne. Navnegruppa foreslår et navn og sender dette forslaget til fellesnemnda. Innstillinga som nemnda har kommet fram til vil bli lagt fram for kommunestyrene.

26. oktober vil kommunestyrene vedta navnet på nye kommunen.

Saken er oppdatert.  Navnet Blåfetmyra er er et virkelig sted. Det ligger ikke langt fra Reppkleiva i Roan. Blåfetfjellet er like ved.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Hva mener du bør bli det nye navnet på den sammenslåtte Åfjord og Roan kommune?
Du må velge et alternativ
Leses nå
 
Nyheter

Nei til lånefinansiert asfaltering

Rådmannen og formannskapet sa ja, men kommunestyret i Leksvik ville det annerledes.

Cash gikk konk

Nattklubben Cash på Brekstad er konkurs. Klubben hadde trolig en gjeld på 183 515 kroner.

Hurtigbåtanløp Hasselvika

- Det tar bare fire minutter. Fire minutter!

Jørgen Sannan og Jurgen Meinert, begge bosatt i Hasselvika er glad for at næringsforumene i Ørland og Bjugn tar til orde for flere anløp av hurtigbåten i Hasselvika.