Skoleungdommen på Fosen velger annerledes enn de eldre. På Fosen dominerer Arbeiderpartiet totalt blant de yngre årsklasser. (Foto: Snorre Berg)

Skoleungdommen på Fosen velger annerledes enn de eldre. På Fosen dominerer Arbeiderpartiet totalt blant de yngre årsklasser. Foto: Snorre Berg

Valgskred i skolevalget

I skolevalget ved Åfjord videregående skole stemte 95,7 % av elevene. Arbeiderpartiet er den store vinneren både her og ved Fosen videregående skole.

Av de 164 elevene ved Åfjord videregående skole var det 157 som valgte å avgi sin stemme. Antallet godskjente stemmer er 144. Av de forkastede stemmene er elleve blanke og to ugyldige.

 

Fosen videregående skole

Av skolens 332 elever har 298 avgitt stemme. Det gir en deltakerprosent på 89,8. Antall godkjente stemmer er 269. Av alle stemmene som er avgitt er 29 blanke. Det var ingen stemmer som ble forkastet.

 
Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Elevene i Fosen støtter massivt opp om Arbeiderpartiet.

Elevene i Fosen støtter massivt opp om Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet er den store vinneren i skolevalget.

Arbeiderpartiet er den store vinneren i skolevalget.

Leses nå
 
Nyheter

Nei til lånefinansiert asfaltering

Rådmannen og formannskapet sa ja, men kommunestyret i Leksvik ville det annerledes.

Cash gikk konk

Nattklubben Cash på Brekstad er konkurs. Klubben hadde trolig en gjeld på 183 515 kroner.

Hurtigbåtanløp Hasselvika

- Det tar bare fire minutter. Fire minutter!

Jørgen Sannan og Jurgen Meinert, begge bosatt i Hasselvika er glad for at næringsforumene i Ørland og Bjugn tar til orde for flere anløp av hurtigbåten i Hasselvika.