Arkivbilde av småbåthavna fra 2008. 
            (Foto: Torfinn Hansen)

Arkivbilde av småbåthavna fra 2008. Foto: Torfinn Hansen

Småbåtforeninga får bygge

Etter en del fram og tilbake har Linesøy småbåtforening fått kommunal godkjenning av  siott arbeid med å gjøre ferdig småbåthavna.

Det er Olaf Rovik som søker på vegne av båtforeninga.

– Godkjenningen kan betraktes som byggetillatelse, og det omsøkte tiltaket kan oppstartes, skriver saksbehandler i sitt brev til foreninga ved Rovik.

Graving

Tiltaket ligger etter Reguleringsplan for Moen gnr. 106 bnr. 2 i område regulert til formålet. Tiltakene omfatter oppgraving av fjæregrunn innenfor molo og deponering av masser i regulert friområde på land.

Plan- og byggesaksavdelingen gir i henhold til Plan- og bygningslovens (Pbl) § 20-1

byggetillatelse for oppgraving og deponering av fjæregrunn i Linesøy småbåthavn på gnr.

106, bnr. 2 som omsøkt.

Bakgrunnen for godkjenninga er blant annet at arbeidet med etablering av småbåthavna i form av adkomst, masseuttak og bygging av molo ble godkjent som meldingssak i henhold til reguleringsplanen i 1996. Dette arbeidet omfattet også oppgraving av fjæregrunn som etter prosjektbeskrivelsen den gang skulle brukes til adkomstvegen og lagres i området hvor steinmassene for moloen ble tatt ut.

Uferdig

I følge orienteringa fra søker, ble ikke oppgravingen av fjæregrunn ferdig. Dette ønskes nå ferdigstilt. I forbindelse med høring av planforslaget i 1995, ble det ikke påpekt noe behov for eventuelle undersøkelser om forminner i sjø ved området hvor småbåthavna var planlagt bygd.

– Sjøl om det nå er økt fokus på dette, er det vel også svært lite sannsynlig at finnes. En vet ikke om noen forlis eller annen virksomhet ved eller i sjøen der, anfører kommunens saksbehandler i sin utredning.

Løsmasser

Ved befaring 7. juli 2017 ble det anført at massene som skal tas opp fra fjæra skal planeres uti et småkupert område ovenfor flomålet i området bak regulert badeområde som er regulert til friområde på land og landbruksområde. Fjæremassene antas ikke å inneholde forurensning. Det har ikke vært forurensende virksomhet i området. Det ble også understreket fra kommunens side at det må under utførelsen tas behørig hensyn til den naturlige badestranda slik at den beholdes intakt. Det foreligger erklæringer om ansvarsretter i henhold til gjeldende gjennomføringsplan.


Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

UP:

- Sju stykker over 100 km/t

UPs Fosenpatrulje holdt søndag ettermiddag og kveld en fartskontroll på Kråkmo.

Operasjon "Redd hummeren og dyrelivet i Brekstad havn"

- En god del søppel på bunnen

Ørland Froskemannsklubb gjorde lørdag formiddag en formidabel innsats for å berge dyrelivet i Brekstad havn.

Lyst til å lære tradisjonshåndverk?

Norsk ull er aktuell som aldri før, og nå inviterer Rissa Bygdemuseum til kurset «Fra ull til tråd».

Ble ikke tatt vare på

Veggdekorasjonene på Mælan skole av kunstneren Kåre Bromstad fra Sørfjorden er nå ødelagt.