Folkehelse kan være så mangt. Her fra åpninga av rasteplassen Olavsbu på Vardeheia i Bjugn i september 2011. (Foto: Snorre Berg)

Folkehelse kan være så mangt. Her fra åpninga av rasteplassen Olavsbu på Vardeheia i Bjugn i september 2011. Foto: Snorre Berg

Krafttak for folkehelse

Folkehelsearbeidere fra trøndelagsfylkene inviteres til en siste kraftsamling før fylkene slås sammen.

Samlinga foregår 6. desember. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune  arrangere ei siste samling for dem som arbeider med folkehelse i fylkene før det blir ett sammenslått Trøndelag.

Folkehelse vil være et satsingsområde både for fylkesmannen og fylkeskommunen også i åra framover.

Den sittende regjeringa bygger videre på den tverrpolitiske enigheten om de overordnede rammene for folkehelsepolitikken. Det er en bred enighet om de tre nasjonale hovedmålene innen folkehelse. Den første er at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. Den andre er at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte helseforskjeller. Sist, men ikke minst, skal det skapes et samfunn som fremmer helse i helsebefolkningen.

Det endelige programmet vil ligge klart i løpet av neste måned.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Én av tre jobber ved siden av studiene

I fjor hadde én av tre heltidsstudenter i Norge betalt arbeid gjennom hele studieåret. Det å jobbe noen timer i uken har lite å si for tiden brukt på studier.

Dette fotomotivet vil snart bli en saga blott

To trær ved Reins kloster i Rissa må felles.

Her er Fosens nye F35-fly

Høytidelig avduking da Ørlands første (eller andre) F35-fly landet i Ørland sparebank.

Hvor skal ungdomsklubben ligge?

Bjugn kommune har flere mulige lokaliteter for den nyoppstarta klubben.

Rekordmesse inspirerer studenter:

- Årets stikkord er høyteknologi