Ida Lind (87) skryter av hjelpen hun fikk fra oppfølgingsteamet til Eidsberg kommune etter hun fikk hjertesvikt på ferie. (Foto: Helse-og omsorgsdepartementet)

Ida Lind (87) skryter av hjelpen hun fikk fra oppfølgingsteamet til Eidsberg kommune etter hun fikk hjertesvikt på ferie. Foto: Helse-og omsorgsdepartementet

Vil at eldre skal få tettere oppfølging i kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet ser for seg å prøve ut oppfølgingsteam i noen kommuner etter at Helsedirektoratet i løpet av året har ferdigstilt sin veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil at syke eldre skal få bedre og mer koordinerte tjenester i kommunene. Dagens tilbud kan organiseres i oppfølgingsteam. Eidsberg i Østfold gjør ting andre kommuner kan lære av.

Vil prøve ut kommunale oppfølgingstream

– Vi blir flere eldre. Og mange trenger oppfølging både på sykehus og i kommunene. Derfor vil vi prøve ut kommunale oppfølgingsteam, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding.

Eidsberg i Østfold er en foregangskommune for å organisere tjenestene i team for å følge opp de sykeste pasientene. Høie håper andre kommuner blir inspirert av deres modell.

Eldre får mer helthetlige tjenester

– Regjeringen legger til rette for mer tverrfaglighet og bedre koordinerte tjenester i primærhelsetjenesten i kommunene. Oppfølgingsteam tar utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og ser på helheten i de eldres ønsker, mål og behov, sier Bent Høie.

Oppfølgingsteam er en ny arbeidsform for kommunene innenfor dagens lovpålagte tjenestetilbud. Formålet er å gi syke eldre et bedre tilbud og blant annet redusere risikoen for framtidig sykehusinnleggelse.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Virtuell avdeling Eidsberg
  • Eidsberg kommune har en "virtuell avdeling" for pasienter som skrives ut fra sykehus til sin egen bolig.
  • Disse får en strukturert oppfølging av avdelingens eget team, i samarbeid med kommunens øvrige tjenester.
  • Teamet består av sykepleier med tilleggsutdanning innen avansert geriatrisk sykepleie og fysioterapeut. De undersøker pasientene så raskt som mulig, og ser også på bruken av legemidler og ernæringsstatus.
  • Sykepleieren bestiller time hos fastlege i løpet av 14 dager, der sykepleieren deltar. Fysioterapeuten i teamet vurderer rehabiliteringsbehovet og lager en tiltaksplan.
Leses nå
 
Nyheter

Én av tre jobber ved siden av studiene

I fjor hadde én av tre heltidsstudenter i Norge betalt arbeid gjennom hele studieåret. Det å jobbe noen timer i uken har lite å si for tiden brukt på studier.

Dette fotomotivet vil snart bli en saga blott

To trær ved Reins kloster i Rissa må felles.

Her er Fosens nye F35-fly

Høytidelig avduking da Ørlands første (eller andre) F35-fly landet i Ørland sparebank.

Hvor skal ungdomsklubben ligge?

Bjugn kommune har flere mulige lokaliteter for den nyoppstarta klubben.

Rekordmesse inspirerer studenter:

- Årets stikkord er høyteknologi