Ørlandspolitikerne bevilger fire millioner kroner og fullfinansierer dermed fase to av turstinettet. Nå skal «alle grender» knyttes til de eksisterende turstiene ved Rusaset.
            (Foto: Leserbilde fra Hilde Jenssen, Brekstad)

Ørlandspolitikerne bevilger fire millioner kroner og fullfinansierer dermed fase to av turstinettet. Nå skal «alle grender» knyttes til de eksisterende turstiene ved Rusaset.Foto: Leserbilde fra Hilde Jenssen, Brekstad

politikerne snur:

Fullfinansierer nye turveier

Administrasjonen tilrår at man skulle låne to millioner og vente med å låne de siste to millionene til prosjektet «Turveier til alle grender». Politikerne gikk inn for det i formannskapet, men kommunestyret snur enstemmig og finansierer hele prosjektet.

- Med henvisning til det store presset det for tiden er på nye kommunale prosjekter som alle må lånefinansieres, vil administrasjonen tilrå at det i denne omgang bevilges kr 2 mill til prosjektet, skriver administrasjonen i sitt saksframlegg til politikerne i Ørland kommune.

I begynnelsen av juni gikk formannskapet inn for å bevilge to millioner kroner på prosjektet «Turveier til alle grender» for å få ut inntil 2 millioner kroner fra Miljødirektoratet.

Kommunestyret ville gå enda lenger, og har bevilget fire millioner kroner slik at prosjektet på 6,3 millioner kroner fullfinansieres.

Viktig å sluttføre

- Jeg synes dette er en viktig sak. Etter vedtak om sammenslåing av Ørland og Bjugn, er det viktig å sluttføre prosjekter, sier Knut Sigurd Ljøkelsøy (H) fra kommunestyrets talerstol.

Det var det ingen som tok til ordet for å motsi.

- Vi må ikke glemme turstiene sør for Brekstad også. Det må være et mål i fremtiden å knytte turveinettet til Garten og også til de flotte stiene i Grandefjæra, sier Øyvind Næss (Sv).

Bilfrie snarveier

Politikerne i kommunestyret skryter av hvor flott og hvor mye brukt turveiene ved Rusaset og i Austråttområdet er.

«Turveier til alle grender» vil nå knytte dette turområdet sammen med de største grendene i kommunen.

Ørland kultursenter beskriver de nye turstiene som «bilfrie snarveier mellom de største bosettingsområdene i østre del av Ørland» i sin beskrivelse av prosjektet.

Fra Uthaug og Hovde

Traseene for de nye turstiene går fra Uthaug til Opphaug og videre til Ottersbo.

Fra Ottersbo vil de nye turstiene gå videre til Austrått, til Hovsfjæra og Bruholmen, gjennom Brekstad og til Hovde.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Portrettet

- Det er travelt å være pensjonist

Georg Høgsve (75) fortrekker å håndtere fela og spaden fremfor å slite ut gyngestolmeiene.

Hurtigbåten full - fortvilte passasjerer ble stående igjen på kaia

Torsdag ettermiddag ble flere passasjerer på Brekstad havn henvist til buss for båt. Det får passasjerer til å fortvile.

Dagens fosning:

- Man kan ikke utsette alt til man blir pensjonist

Toril G. Oksvold synes alle som har anledning til å gjøre mer spontane ting, burde gjøre det oftere.

Berget lappen med et nødskrik

UPs Fosenpatrulje kontrollerte torsdag morgentrafikken på By i Stordalen i Åfjord.