Ørlandspolitikerne bevilger fire millioner kroner og fullfinansierer dermed fase to av turstinettet. Nå skal «alle grender» knyttes til de eksisterende turstiene ved Rusaset.
(Foto: Leserbilde fra Hilde Jenssen, Brekstad)

Ørlandspolitikerne bevilger fire millioner kroner og fullfinansierer dermed fase to av turstinettet. Nå skal «alle grender» knyttes til de eksisterende turstiene ved Rusaset. Foto: Leserbilde fra Hilde Jenssen, Brekstad

politikerne snur:

Fullfinansierer nye turveier

Administrasjonen tilrår at man skulle låne to millioner og vente med å låne de siste to millionene til prosjektet «Turveier til alle grender». Politikerne gikk inn for det i formannskapet, men kommunestyret snur enstemmig og finansierer hele prosjektet.

- Med henvisning til det store presset det for tiden er på nye kommunale prosjekter som alle må lånefinansieres, vil administrasjonen tilrå at det i denne omgang bevilges kr 2 mill til prosjektet, skriver administrasjonen i sitt saksframlegg til politikerne i Ørland kommune.

I begynnelsen av juni gikk formannskapet inn for å bevilge to millioner kroner på prosjektet «Turveier til alle grender» for å få ut inntil 2 millioner kroner fra Miljødirektoratet.

Kommunestyret ville gå enda lenger, og har bevilget fire millioner kroner slik at prosjektet på 6,3 millioner kroner fullfinansieres.

Viktig å sluttføre

- Jeg synes dette er en viktig sak. Etter vedtak om sammenslåing av Ørland og Bjugn, er det viktig å sluttføre prosjekter, sier Knut Sigurd Ljøkelsøy (H) fra kommunestyrets talerstol.

Det var det ingen som tok til ordet for å motsi.

- Vi må ikke glemme turstiene sør for Brekstad også. Det må være et mål i fremtiden å knytte turveinettet til Garten og også til de flotte stiene i Grandefjæra, sier Øyvind Næss (Sv).

Bilfrie snarveier

Politikerne i kommunestyret skryter av hvor flott og hvor mye brukt turveiene ved Rusaset og i Austråttområdet er.

«Turveier til alle grender» vil nå knytte dette turområdet sammen med de største grendene i kommunen.

Ørland kultursenter beskriver de nye turstiene som «bilfrie snarveier mellom de største bosettingsområdene i østre del av Ørland» i sin beskrivelse av prosjektet.

Fra Uthaug og Hovde

Traseene for de nye turstiene går fra Uthaug til Opphaug og videre til Ottersbo.

Fra Ottersbo vil de nye turstiene gå videre til Austrått, til Hovsfjæra og Bruholmen, gjennom Brekstad og til Hovde.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Dette mener Ørland-politikerne om senterstriden

Den nye kommunen får navnet Ørland. Går Ørland-politikerne med på senter i Botngård?

Kjørte vinglete på fylkesveien med trailer?

Politiet fikk mandag tips fra en trafikant om at en trailer kjørte vinglete.

Poll:

Navnet blir Ørland. Er det greit for deg?

Den sammenslåtte Ørland og Bjugn kommune skal hete Ørland.

Den nye kommunen får navnet Ørland

Både Ørland og Bjugn kommunestyre vedtok tirsdag enstemmig at den nye sammenslåtte kommunen skal ha navnet Ørland.