Rissa sentrum.Illustrasjonsbilde
            (Foto: Arkiv)

Rissa sentrum.IllustrasjonsbildeFoto: Arkiv

Boligbildet i nåtid og fremtid

Hvilke boligbehov har innbyggerne, og hvordan skal kommunens boligorganisering være? Det er noe politikerne i Indre Fosen kommune skal lage en plan for.

Både Rissa og Leksvik kommuner har hatt boligsosiale handlingsplaner. Rissa har nylig laget en bred plan for 2016-2019. Den består av fakta-, visjons- og strategidel.

Leksvik sin plan er fra 2015 og har hovedfokus på vanskeligstilte personer, mål, fakta, strategi og tiltak.

Felles plan

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal det lages en boligpolitisk plan for hele befolkningen i Indre Fosen kommune.

I formannskapsmøtet neste uke skal politikerne diskutere prosjektskissen «Boligpolitisk plan for Indre Fosen 2018-2026».

Skissen beskriver lovverk, tilskuddsmuligheter, lokale planer, strategier og suksessfaktorer for å nevne noe.

Planen har flere viktige hensikter. Blant annet at kommunen får kunnskap om innbyggernes varierte boligbehov. Å legge til rette for en boligpolitikk som skapes av private entreprenører, grunneiere og offentlige aktører og så videre.

Innstilling

Rådmannens innstilling foran møtet i Indre Fosen formannskap er:

1. Prosjektskissen legges til grunn for arbeidet med den boligpolitiske planen for Indre Fosen.

2. Det utarbeides en boligpolitisk faktadel fra Leksvik.

3. Rissas boligpolitiske visjons- og strategidel benyttes som inspirasjon for prosessen.

4. Planforslaget legges ut på 4 ukers høring og forventes ferdig i januar 2018.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Portrettet

- Det er travelt å være pensjonist

Georg Høgsve (75) fortrekker å håndtere fela og spaden fremfor å slite ut gyngestolmeiene.

Hurtigbåten full - fortvilte passasjerer ble stående igjen på kaia

Torsdag ettermiddag ble flere passasjerer på Brekstad havn henvist til buss for båt. Det får passasjerer til å fortvile.

Dagens fosning:

- Man kan ikke utsette alt til man blir pensjonist

Toril G. Oksvold synes alle som har anledning til å gjøre mer spontane ting, burde gjøre det oftere.

Berget lappen med et nødskrik

UPs Fosenpatrulje kontrollerte torsdag morgentrafikken på By i Stordalen i Åfjord.