Giftige blåskjell i fjorden:

- Vi har ikke opplevd så høye verdier på mange år

De siste prøvene som er tatt i Rissa og Inderøy kommune denne uka, viser at PSP-nivået har økt betraktelig siden i forrige uke.
PSP (Paralytic Shellfish Poisoning, paralyserende toksin)
  • Skjellforgiftning med nevrogene symptomer ble beskrevet allerede på 1700-tallet, men sammenhengen med alger ble først klarlagt på 1920-tallet.
  • I Norge er det slekten Alexandrium som dominerer ved PSP-forgiftninger, og de viktigste toksinene i norske farvann er saksitoksinene (STX). Mens det fram til 1990-årene ble påvist PSP-toksinproduserende alger primært fra deler av Vestlandet og Trøndelagsfylkene, har man de senere årene påvist denne langs hele kysten, og ofte i høye mengde i Nord-Norge.
  • Symptomer opptrer som hemming av nerve- og muskelfunksjoner med nummenhet i lepper og i munnen pga lokal absorpsjon av PSP-toksiner. Prikkende følelser sprer seg til ansiktet, nakken, fingre og tær. Hodepine, svimmelhet og utydelig tale forekommer. Dødsfall skyldes lammelse av respirasjonsorganene. Kilde: Folkehelseinstituttet
Symptomer
  • Brennende prikkende følelse vanligvis rundt munn, tunge og fingre. Sprer seg til andre deler av kroppen med svimmelhet og følelse av å sveve. De fleste tilfeller av PSP er lette og vil gå over i løpet av 3-4 dager. Hos enkelte utvikles økende muskellammelser og pustebesvær som kan være livstruende.
Nyheter

- Hvis du får i deg nok gift så kan det være svært farlig, sier seniorinspektør Merete Hestdal i Mattilsynet.

Advarte i forrige uke

Blåskjell lever av planktonalger ved å filtrere sjøvannet for alger. Noen av disse algene inneholder toksiner som akkumuleres i skjellene, og gjør dem giftige for oss mennesker.

Prøvene som er tatt utenfor Kvithylla og Ofaret i Rissa viser ifølge Mattilsynet de høyeste verdiene av PSP-nivåene på lang tid.

- Vi har ikke opplevd så høye verdier på mange år. At blåskjellene blir giftige skyldes planktonalgene de får i seg når de filtrerer vannet. Vi gikk ut og advarte mot giftige blåskjell i forrige uke gjennom blåskjellvarselet, men nå har altså verdiene steget så mye at vi har valgt å sende ut ei pressemelding om dette, sier Hestdal.

- Hvor lenge kan skjellene være giftige?

- Skjellene vil slutte å være giftige når algene som produserer giften forsvinner. Vi oppfordrer folk til å følge med på blåskjellvarselet. Vi følger med på situasjonen og oppdaterer, sier Hestdal.

Ikke kjent med at noen er blitt syke

Algegiften setter ikke smak på skjellene, så folk har derfor ikke mulighet til å kontrollere selv om skjellene er giftige.

Mattilsynet er foreløpig ikke kjent med tilfeller der noen skal ha blitt syke etter å ha spist skjell fra Trondheimsfjorden, opplyser Hestdal.

- Nei, vi har ikke hørt noe om at noen er blitt syke enda. Når verdiene er så høye så vil symptomene komme raskt, innen 30 minutter etter konsumering, sier hun.

- Blåskjell i butikk er trygt

Snadderkonge Magne Hoem ved blåskjellbedriften Snadder og Snaskum i Rissa sier de høye nivåene av Paralytic Shellfish Poison i Trondheimsfjorden foreløpig ikke får store konsekvenser for dem.

- Akkurat nå høster vi blåskjell ved Otterøya nordvest for Namsos. Så er planen at vi skal videre til Åfjord å høste. Der er det fortsatt fine prøver. Vi ønsket å komme i gang med høsting i Verrasundet, men det må vi utsette til prøvene er under faregrensa, påpeker han.

Bedriften Snadder og Snaskum gjennomfører hele prosessen fra høsting av blåskjellene til våtlagring, vasking, separering, fjerning av byssustråder, størrelsessortering, inspeksjon og til slutt pakking. Hoem sier at det ikke er noen mulighet for at blåskjellene bedriften sender ut til butikk, er giftige.

- Blåskjellene som er i handel er kontrollert og kan nytes godt og spises trygt, påpeker han.

- Minner om 1992

Hoem understreker at alle områdene bedriften høster blåskjell fra, testes kontinuerlig.

- Både skjellene testes og algesituasjonen i sjøen undersøkes mikroskopisk, sier han.

Hoem erkjenner at det er sjeldent med så høyde verdier av Paralytic Shellfish Poison.

- Dette minner litt om situasjonen vi hadde i 1992. Da var det veldig høye verdier som rammet hele kystområdet. Den gang gikk det fort over. Blåskjellene tar heller ikke skade av dette. Det samme blåskjellet som har vært giftig, avgifter seg selv, forklarer han.

Hoem satser på at situasjonen ikke forverrer seg.

- Vi håper jo at dette ikke sprer seg. Vi er optimister i det lengste, påpeker han.