Så mye betaler vi i kommunale avgifter

Bjugn har de laveste kommune avgiftene blant Fosen-kommunene. Dyrest er Leksvik.

Innbyggerne i Roan betaler mest av Fosen-kommunene for avfallshåndtering. Bildet er fra Roan sentrum. I sum er de høyeste kommunale avgiftene i Leksvik.Foto: Terje Dybvik

Nyheter

I 2017 betaler beboerne på Fosen mellom 9.824 kroner og 12.487 kroner i kommunale årsgebyrer for vann-, avløps- og avfallstjenestene viser KOSTRA-tallene som ble offentliggjort 15. mars.

Kommunene skal ta inn kommunale avgifter slik at hver enkelt tjeneste finansierer seg selv gjennom avgiftsinnbetalingene.

Derfor varierer avgiftene fra kommune til kommune etter hvor effektivt tjenestene drives både etter de geografiske forholdene og organiseringen av tjenestene.

Tallenes tale

I følge KOSTRA-databasen, der kommuner selv rapporterer inn avgiftssatsene sine til Statistisk sentralbyrå, er dette satsene for de sju kommunene på Fosen.

KOSTRA har ikke mottatt rapporteringene fra Åfjord i tide for å få dem med i statistikken for 2017 enda.

Totalene for vann, avløps og avfall

Totalt betaler vi følgende for vann-, avløps- og avfallstjenestene i kommunene på Fosen.

Leksvik: 12.487 kroner

Osen: 12.247 kroner

Roan: 11.231 kroner

Rissa: 10.799 kroner

Ørland: 9.824 kroner

Bjugn: 9.157 kroner

Åfjord: ikke innrapportert

Slik fordeler enkelt-gebyrene seg i hver kommune.

Årsgebyrer for vann

Leksvik: 7.362 kroner

Rissa: 4.913 kroner

Osen: 4.642 kroner

Roan: 4.557 kroner

Ørland: 4.138 kroner

Bjugn: 3.568 kroner

Åfjord: ikke innrapportert

Årsgebyrer for avløp

Osen: 3.959 kroner

Rissa: 3.420 kroner

Bjugn: 3.336 kroner

Ørland: 3.240 kroner

Roan: 2.834 kroner

Leksvik: 2.389 kroner

Åfjord: ikke innrapportert

Årsgebyrer for avfallshåndtering

Roan: 3.840 kroner

Osen: 3.646 kroner

Ørland: 2.566 kroner

Rissa: 2.466 kroner

Leksvik: 2.297 kroner

Bjugn: 2.253 kroner

Åfjord: ikke innrapportert