I gang med ny regulering av Valsneset

Bjugn kommune er i gang med arbeidet for å lage ny reguleringsplan for Valsneset.

Arbeidet med ny reguleringsplan for valsneset er i gang. F.v: Bård Øyvind Solberg i Multiconsult, næringssjef i Bjugn Ågne Røkkum, ordfører Ogne Undertun, næringspolitisk ansvarlig Hans Eide, styreleder i Koparn utvikling Jostein Tårnes og leder for Arealbruk i Bjugn Petra Roodbol-Mekkes.Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

– Det har skjedd en fantastisk flott utvikling på Valsneset på kort tid. I januar 2013 begynte Marine Harvest å bygge fabrikken. Vi må planlegge og regulere området slik at utviklingen kan fortsette, sier Ådne Røkkum, næringssjef i Bjugn kommune.

Fredag hadde representanter fra kommunen et møte i forbindelse med oppstarten av arbeidet med ny reguleringsplan for Valsneset.

Etter planen skal et utkast til ny regulering være klart etter sommeren. Etter høringsrunder og politisk behandling, kan planen muligens være ferdig allerede før årsskiftet.

Være klar for vekst

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) sier det er behov for å gå gjennom den vedtatte masterplanen for området og lage en ny reguleringsplan.

– Vi er så heldige å ha en stor industriaktør i Marine Harvest Fish Feed som er i området. Vår hovedprioritet er å ta godt vare på de aktørene som allerede holder til på Valsneset og legge til rette for fremtidig ekspansjon på området, sier Undertun.

Han sier kommunen må være klar for å kunne håndtere fremtidig vekst på en god måte.

Komplisert område

Ordføreren karakteriserer Valsneset som et komplisert område der det er viktig å balansere mange interesser.

– Vi må samarbeide med industriaktørene og også de andre interessene i området som Forsvaret og Trønderenergi. Det finnes mulige konflikter mellom byggeinteresser og for eksempel siktlinjer for radar i området, sier Undertun.

Valsneset sett fra oven, med dagens industriområde i midten av bildet. Foto: Google / IBCAO

Motor på Fosen

Det er det kommunalt heleide selskapet Kopparn utvikling som eier grunnen på Valsneset og forvalter området på vegne av innbyggerne i Bjugn.

– Det er meget viktig at vi kan gi avklaringer til de som også vurdere å etablere seg her slik at de vet hvilke begrensninger som ligger på området, sier Jostein Tårnes, som er styreleder i Kopparn utvikling.

Næringssjef Røkkum sier området er viktig for utviklingen av Bjugn, Fosen og også Midt-Norge som helhet.

– Vi må legge til rette slik at den utviklingen kan fortsette videre i tid, sier han.

Ekstern kompetanse

Kommunen lyste ut planarbeidet på anbud. Det er Multiconsult som skal gjennomføre store deler av arbeidet i dialog med kommunen.

– Det er viktig for oss å få inn ekstern kompetanse. Vi er glade for at de skal gjøre den jobben. Dette er et veldig viktig område for kommunen, sier Næringssjef Ådne Røkkum.