Dropper tildekking - gir kompensasjon

Miljødirektoratet har tidligere krevd at forurenset masse som ikke fjernes fra området ved den tidligere skytebanen i Gurulia i Hasselvika, skal tildekkes med rein masse.

Gurulia, tidligere skytebane for Forsvaret.Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Grunneiere på området har hatt planer om at området skal brukes som beiteområde, og har derfor ment at det bør dekkes til med rein masse.


Aksepterer ikke kjøring til motocrossbanen

På vegne av en del grunneiere langs vegen inn til det planlagte anlegget til Fosen Motorklubb i Gurulia i Hasselvika, har Rissa kommune nå mottatt et brev fra advokat Ole Gudmund Meland i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

 

Fosen Naturvernforening har også sendt en kommentar til Miljødirektoratet der de påpeker at dersom området ikke tildekkes kan det ikke brukes som beite.

Kompensasjon

Miljødirektoratet har etter dette vært i kontakt med grunneierne. De har opplyst at de har vært i dialog med Forsvarsbygg og blitt tilbudt et pengebeløp som kompensasjon dersom området ikke tildekkes. Denne løsningen ble godtatt.

- Jeg hadde tenkt at området skulle grøftes opp og brukes som beite, men det viste seg at det var for tynt lag med myr til å få området som tørrland, sier John Harald Nebb som er en av de berørte grunneierne. Han har derfor takket ja til en kompensasjon i stedet. I tillegg har Forsvarsbygg ordnet med grøfting slik at myrområdet skal tørke opp mest mulig.

Overvåkning

Miljødirektoratet mener ut fra en naturfaglig vurdering at er tildekking ikke er nødvendig på det nåværende tidspunkt. Det skal imidlertid gjøres en ny vurdering om det er behov for tildekking etter tre år med overvåkning, eller tidligere, dersom området regnes som egnet for beiting på et tidligere tidspunkt.

Motocrossbane

Arbeidet med den planlagte motocrossbanen i Gurulia går sin gang. Fosen Motorklubb er godt i gang med å bygge baneanlegget. Planen er at banen skal være ferdig i løpet av mai.