Usikker framtid for KystNorge

Flere medlemskommuner har sagt opp sine avtaler med destinasjonsselskapet.

Mye er usikkert.

Nyheter

KystNorge er et destinasjonsselskap for aktører og bedrifter som ønsker å bidra til utviklingen av et aktivt reiseliv langs Trøndelagskysten. KystNorge dekker områdene Hitra, Frøya og Fosen. Kontoret ligger i Trondheim.

Spennende prosjekter

I det siste møtet i Fosen regionråd orienterte daglig leder Laila Støen om situasjonen for selskapet.

- Innen 2020 skal folk assosiere KystNorge med Trøndelagskysten. Det jobbes med flere spennende prosjekter som skal skape reiselyst til Fosen. Det er Kystpilegrimsleia fra Rogaland til Nidaros, Det historiske triangel Austrått-Stiklestad-Trondheim, Perler på en snor og Kystens arv i Rissa og et sykkelprosjekt, fortalte Støen.

Usikkerhet

Usikkerhet rundt Kyst Norges framtid på Fosen hemmer utviklingen av reiselivet på Fosen.

- Åfjord har vært gratispassasjer i to år, og det kan ikke fortsette. Dilemmaet vårt er at vi ikke kan markedsføre Fosen uten at Åfjord er med. Vi har bedrifter i Åfjord som er medlemmer, sa Støen.

Laila Støen er daglig leder i KystNorge.

 

- Vi har ikke bedt om å være gratispassasjerer, sa Åfjord-rådmann Per Johansen.

Både Rissa, Bjugn og Ørland har sagt opp sine avtaler med KystNorge med virkning fra kommende årsskifte.

- Positivt tiltak

- KystNorge er et positivt tiltak, men historien er litt trøblete. Det koster 50 kroner per innbygger hvert år å være med, og det er penger vi ikke har mulighet til å betale neste år, sa ordfører Ove Vollan (H) i Rissa.

Hans kollega i Ørland, Tom Myrvold (H), syntes også Kyst Norge er et bra tiltak.

- Dere har en bra web-side. Vi kan ikke greie å bygge opp noe slikt selv på kort tid. Når det gjelder framtida mener jeg KystNorge må knyttes mer opp mot kulturbasert næring. Dersom Ørland skal bli med igjen må man komme opp med to-tre ting det skal satses på, sa Ørlands-ordføreren.

Framtida

Laila Støen stilte tre spørsmål hun ønsker regionrådet skal gi svar på så snart som mulig:

Skal reiselivsnæringa være et satsingsområde på Fosen? Er KystNorge i så fall aktuell samarbeidspartner etter 2017? Eventuelle forutsetninger for videre satsing på KystNorge?

LES OGSÅ:Har sagt opp som daglig leder