PORTRETTET:

Bamsen som sa NEI

Jørn Nordmeland (39) er Fosens eneste ordfører som har blitt valgt på direkte ordførervalg. Jørn har trua på at Osen skal få bestå som selvstendig kommune i fortsatt mange år.

Jørn Nordmeland med sin mor Unni.Foto: Terje Dybvik

Jørn på sin første skoledagFoto: privat

Jørn Nordmeland i kommunestyret.Foto: Terje Dybvik

Julla Engan (Ap) da hun overga ordførerkjedet til den nyvalgte ordføreren Jørn Nordmeland i 2007.Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Jørn Nordmeland
 • Navn: Jørn Nordmeland
 • Alder: 39
 • Vokste opp i: Osen
 • Bosted: Nordmeland, Osen
 • Sivilstatus: Gift, fire barn
 • Yrke: Selvstendig næringsdrivende med melk og kjøttproduksjon, gårdsmat, mekanisk verksted og maskinutsalg.
Sju på sparket
 • Favorittfilm: Har ingen én konkret film, men har stor sans for lett underholdning som amerikanske aksjonskomedier.
 • Favorittbok: Kjell Kaare Hallbings 83 bøker, alias Louis Masterson, om westernhelten Morgan Kane har jeg lest to – tre ganger.
 • Hva stemte du ved siste stortingsvalg? Venstre
 • Hvilket fag var du best i på skolen? Sløyd og heimkunnskap.
 • Hva gjorde du i friminuttene på skolen? Da spilte jeg stort sett fotball.
 • Hvilken musikk hører du på? Jeg hører mye radio og er veldig altetende. Liker mye country, trønderrock og kan også høre på NRKs radioprogram På dansefot.
 • Hvor mange ganger sjekker du mobilen hver dag? Nærmere 50 ganger, vil jeg tro.
Nyheter

Jørn Nordmeland er en sosial person, og slår gjerne av en prat med folk.

Ivrig med i debatten

Dagen undertegnede har avtalt å møte Jørn, starter i kommunestyresalen. Det er atter kommunestyremøte på programmet for vår hovedperson. Det er imidlertid ikke Jørn som sitter med ordførerklubba i dag, den er det John Einar Høvik (Ap) som overtok etter siste valg. Men Jørn er fortsatt ivrig med i debatten – nå som menig medlem i gruppa til Venstre og Kristelig Folkeparti.

Jørn i aksjon i kommunestyret.Foto: Terje Dybvik

 

På dagens program skal Osen kommunestyre diskutere retningsvalg. Ikke for sammenslåing, for Osen har stående vedtak om å bestå som selvstendig kommune, men det skal fattes valg for hvor de i framtida skal ha sine sterkeste knyttinger. Forsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) er under samlingen. Han viser konsekvensene en endret samarbeidsretning for kommunale tjenestesamarbeid kan få for Osen.

Ut av Fosen

Flere deltar i debatten, hvor også Jørn har flere synspunkter han vil dele. Møtet munner ut i en konklusjon om at det foreligger bred enighet i kommunestyret om at Osen bør melde seg ut av Fosen regionråd. Majoriteten mener Osen kommune bør søke inn mot det nye regionrådet som er under etablering nordover i Trøndelag: nye Region Namdal. Den saken får vi komme tilbake til. Det skal også Jørn.

Vi legger oss på hjul etter Jørn som skal heim til Nordmeland i Steinsdalen. Han kjører stor bil med sju seter. Det trenger han, for han og kona Signe har fått fire barn i løpet av fem år. Signe Lillian er utdannet agronom, og er fra Fagerdalen i Roan. Hun hadde selv odelsrett på heimgården, men Jørn klarte å få henne med over til Osen for å drive gård her.

Jørn på skogplanting med sin far jakobFoto: privat

 

– Unnskyld rotet

I det vi parkerer på tunet på Nordmeland, stanser også skolebussen og to skolebarn løper i retning pappa.

– Bestemor ha koka graut i dag vess dåkk e hongri, gir Jørn beskjed om. Jørn sender podene over veien til kårstua. Der bor Jørns foreldre, Unni og Jakob, som tidligere drev gården. Jørn er tredje generasjon som på samme gårdsbruket.

– Unnskyld rotet, smiler Jørn i det han viser vei inn i stua.

Han gløtter ned på mobilen, og husker med ett at det er et gjøremål til han må holde styr på. For på motsatt side av veien har han ikke bare en del av storfamilien, der ligger også bedriften Nordmeland båt og motorservice som han etablerte tidlig på 2000-tallet. Butikken holder stengt denne dagen, men Jørn sier ikke nei hvis noen er i nøden etter noe han har i hyllene. Som ei snor til ei motorsag, som det gjelder denne gangen.

Jørn Nordmeland med sine to yngre brødre. Jørn er eldstemann født i 1977, så følger Pål som ble født i 1986 og Daniel som er 1981-årgang.Foto: privat

 

Tre brødre

Men la oss begynne med begynnelsen. Og den starter nesten på Nordmeland. Men bare nesten, for de første leveårene bodde Unni og Jakob Nordmeland med sitt første barn i Sivertstu, i sentrum av Osen, før de overtok gårdsdrifta. Søskenflokken telte tre brødre, hvor Jørn var eldstemann og yngstemann ni år yngre. Daniel ble født i 1981 og Pål i 1986.

– Det var litt aldersforskjell mellom oss, men vi ble likevel gode lekekamerater. Jeg hadde en fin oppvekst med mye friluftsliv. Man fikk være med på både gårds- og skogdrifta. Dessuten var jeg med i idrett og andre fritidsinteresser. I 4H ble jeg valgt som kasserer, hvilket ble mitt aller første lederverv. Det var der jeg først fattet interesse for å være en leder, det å finne glede i å lykkes med noe til felles beste, forteller Jørn.

Etter at Jørn Nordmeland var ferdig med de den gangen ni obligatoriske årene på grunnskolen, bar det til grunnkurs i mekaniske fag ved Åfjord videregående skole i 1994. Året etter fortsatte det med bilskole på Ottersbo, som tilhørte daværende Ørland videregående skole.

Jørn med sin første laks.Foto: privat

 

Jegeren

– Jeg fikk leie hybel hos Finn Olav Odde på Ottersbo. Han sørget for at vi som leide hos ham, også hadde noen aktiviteter å drive med på fritida. Derfor tok han oss blant annet med på gåsjakt, og det passet meg midt i blinken, smiler Jørn.

Jørn Nordmeland er vel å merke både en ivrig fisker og jeger. Under den årlige elgjakta er ikke Jørn seinbedt å få med seg til skogs. Ei gaupe har han også på samvittigheten.

– Storviltjakta er viktig for mange i Osen. Jeg stortrives i det miljøet.

Tigerstaden

Utdannelsen til bilmekaniker fortsatte Jørn Nordmeland i Trondheim, før han fullførte til fagbrev hos Hans Olav Viken ved Roan Bilverksted.

– Da jeg var ferdig utdannet mekanikker i 1997, var det tid for militærtjeneste. Jeg endte opp i Kongens Garde, hvor også min far hadde vært.

Unggutten fra lille Osen endte opp i Tigerstaden. Og han fikk mange vakter foran Slottet.

– Hele 26 slottsvakter gjennomførte jeg. Det ble ekstra mange, da vi som bodde lengst unna ikke dro heim i helgene så ofte, forteller Nordmeland.

Det var i løpet av denne tida han også fikk finousset evnene til å lage god pizza.

– Pizza var populært hos de andre, og jeg trivdes godt på kjøkkenet. Det ble gjerne ti pizzaer i slengen, smiler Jørn.

Jørn Nordmeland ved Nordmeland Båt og Motorservice i 2004.Foto: Øystein Eian

 

Steinkjer, Foldereid og Osen

Etter å ha gjort unna den militære plikttida, satte Jørn Nordmeland nesa nordover. Han hadde blitt tilbudt verksmesterstillingen ved Båt-Motor Service AS i Steinkjer, og det var et tilbud han hadde takket ja til.

– Da E6 skulle flyttes ble lokalene til Båt-Motor Service i veien, og det ble planlagt permitteringer. Det ble til at jeg sluttet da jeg i stedet fikk jobben som daglig leder i Folla Auto AS i Foldereid.

Bedriften hadde sju ansatte, og Jørn ble værende i tre år. Han hadde imidlertid lyst til å bruke mer tid på ei etablering han hadde dratt i gang heime i Osen allerede 1. januar 2001: Nordmeland Båt og Motorservice.

– Det var mange hytteeiere i Osen som så etter et slikt tilbud, foruten også en god del av de fastboende. Før jul i 2002 ble til at jeg ville flytte heim for å satse mer på bedriften. Jeg utvidet lokalene, og det gikk godt. På det meste har jeg hatt en omsetning på oppunder to millioner kroner i året og har solgt rundt 600 dekk på det meste. I dag har vi også en god del salg av diverse varer til landbruket, og jeg har en ansatt i 20 prosent stilling, forteller Jørn Nordmeland.

Han var på den tida allerede engasjert i politikken. Han ble først valgt inn som vararepresentant i 1999, men ble nærmest som fast å regne da vedkommende han vikarierte for var mye borte. Partiet var SV.

Inge Ryan

– Det var Inge Ryan (nåværende fylkesmann i Nord-Trøndelag red.anm.) som ga meg puffet til å bli med i SV. Han satt som parlamentarisk leder i partiet på den tida. Han var opptatt av de små kommunene, politikken passet meg godt og han ble en viktig døråpner på en rekke felt.

Jørn ble satt valgt i som fast medlem i påfølgende periode fra 2003. Høsten 2007 ble Osen plukket ut som en av forsøkskommunene for direktevalg på ordfører. Jørn Nordmeland gikk av med seieren, og overtok ordførerkjedet og -klubba av Julla Engan (Ap).

Jørn Nordmeland sammen med daværende finansminister Kristin Halvorsen fra SV under besøk i Osen i 2008. Senere brøt Jørn med SV.Foto: Dani Edvartsen

 

Bruddet med SV

– For meg kom det som en stor overraskelse at jeg vant. Det var det også for andre i kommunestyret. Det var en del som forsøkte å sette meg sjakk matt politisk, men det gikk seg til. Kanskje erfarte de at jeg mestret oppgaven, for det hele roet seg, sier Jørn ettertenksomt.

I 2009 kom det til et skille for Jørn og SV. En debatt i partiet om inntaksordningen i barnehagene, ble dråpen som fikk begeret til å flyte over.

– Partiet ville være med å fronte at utdanningsnivået til foreldre og foresatt skulle gi fordeler med hensyn til barnehageplass. Hos oss er det slik at en fisker har like stort behov for en barnehageplass for sine som en direktør. Saken rimte lite med grunntankene i partiet etter mitt syn. Dette kunne jeg ikke være med på, og det endte opp i en diskusjon sentralt i partiet. Der ble det først enighet om at man vill ta mitt syn til følge, men endte til slutt å følge det første utspillet. Jeg tok konsekvensen av dette og meldte meg ut, forteller Jørn.

Han ble sittende som ordfører uten partitilknytning ut perioden.

Sp, Ap, V og KrF

I 2011 var det klart for nytt valg.

– Rent ideologisk kunne jeg kanskje vært medlem av Senterpartiet. Arbeiderpartiet var ikke noe for meg, så jeg endte til slutt opp i Venstre som jeg følte meg aller nærmest. Svein Stjern satt leder av partiet i Osen på den tida. Venstre alene var et for lite alternativ til å søke maktposisjoner, så vi søkte sammen med Kristelig Folkeparti for å se på muligheten for en felles plattform. Det lyktes vi fint med. At det skulle ende opp med meg som ordfører igjen, kom imidlertid som ei enda større overraskelse for meg enn første gangen det skjedde, smiler Jørn Nordmeland.

Det var i den perioden at kommunereformen skulle komme på sakskartet. Alle kommuner ble pålagt å finne samarbeidspartnere for å bli større.

Jørn fant ut at han ville arrangere en konferanse i Osen for å få svar. Illustrasjon: Kristin Sæther Danielsen, Potet’n

 

«Hva er det vi ikke forstår?»

Jørn Nordmeland uttrykte underveis i prosessen stor usikkerhet for hva han ville anbefale av retning. Så usikker at han fant ut at han ville arrangere en konferanse i Osen for å få svar. Både forkjempere av reformen, motstandere og forskere ble invitert. Frp sin nestleder Per Sandberg deltok blant annet fra den sida som talte varmt for reformen, mens parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet hadde et motsatt syn. De to rikspolitikerne ble to av motpolene under konferansen «Hva er det vi ikke forstår?», som ble holdt i forsamlingslokalet Haugen.

Konferansen ga svar til et klart flertall av Osens lokalpolitikere om at de fortsatt kunne være en frittstående kommune. Det var ikke umulig.

– Vil Osen være en selvstendig kommune også i framtida – la oss si om 20 år?

– Jeg mener Osen skal kunne være herre i eget hus i framtida. Det er kanskje ikke så mange som tror det, men jeg tror Osen står som selvstendig kommune også om 20 år. Når de nå planlagte sammenslåingene rundt om er sluttført, tror jeg reformen vil stilne av, er Jørns syn på den saken.

Jørn Nordmeland overrekker ordførerkjedet og - klubba til John Einar Høvik (Ap) i 2015.Foto: Snorre Berg

 

– Åtte år sammenhengende
er mer enn nok

Under valget sist høst valgte Jørn å si nei takk til gjenvalg som ordfører.

– Åtte år sammenhengende som ordfører er mer enn nok. Jeg følte at jeg i større grad hadde blitt en administrator enn en leder med ideer til videre utvikling.

Det var også andre forhold som tilsa at tida var moden for en pause.

– Jeg hadde på denne tida allerede tatt over gårdsdrifta sammen med kona. Vi satt med fire små barn, og det å skulle haste til Værnes for å rekke et fly var ikke lenger like greit. Det var ikke rett i forhold til resten av familien, dessuten hadde jeg lyst til å gjøre noe annet og satse på gården, forklarer Jørn.

Gårdsmat har blant annet kommet ut av dette. Jørn snakker ivrig om det å lage mat som tydelig synliggjør produksjonskjeden. Det er viktig å vise, og ha kontroll på hele veien fra et sunt og friskt dyr, til ferdig produkt.

– Jeg og Signe Lillian holder nå akkurat på å fullføre kurs i lokal kjøttforedling. Det er kjempespennende å få holde på med dette.

– Kan man skape seg et levebrød av utelukkende lokal gårdsmatproduksjon?

– Nei, det tror jeg ikke så mange klarer det i Norge i dag. Men det er en viktig tilleggsnæring. Dessuten får vi utnyttet alle ressursene på en langt bedre måte.

– Du er fortsatt levende engasjert under møtene i kommunestyret. Blir du å se i rollen som ordfører igjen en gang i framtida?

– Man skal aldri si aldri, men akkurat nå er det familien og gården som er det viktigste. Dessuten har vi fått en veldig god ordfører i John Einar Høvik, som fyller den rollen meget godt. Men jeg er fortsatt engasjert i lokalpolitikken, medgir Jørn Nordmeland.

Jørn Nordmeland på en gammel plakat for enmannsorkesteret.

 

Enmannsorkesteret

Jørn Nordmeland

Foruten idrett, jakt, fiske og friluftsliv, er det en annen interesse som har betydd mye for Jørn. Han har i mange år spilt og underholdt til dans og i andre sammenhenger med sitt keyboard. Undertegnede har opplevd ham flere anledninger hvor han elegant har vekslet mellom å være underholder og den som formelt har stått i front med ordførerkjedet rundt halsen.

– Jeg startet i band i sin tid, men fant snart ut at jeg godt kunne holde på med dette alene. Og jeg fikk snart mange forespørsler som enmannsorkester. På det meste hadde jeg over 60 spilleoppdrag i året. Fortsatt tar jeg på meg en del spilleoppdrag, og synes det er morsomt, medgir Jørn Nordmeland – bamsen som nei til å slå sammen Osen med noen andre. Og som fortsatt har trua på kommunen skal kunne stå alene også i åra som kommer.