Odd Inge Mjøen, påtroppende fylkesrådmann for nye Trøndelag, trekker fram kommunikasjon som helt vesentlig for utviklingen av Fosenregionen. 
      (Foto: Skjalg Ledang)

Odd Inge Mjøen, påtroppende fylkesrådmann for nye Trøndelag, trekker fram kommunikasjon som helt vesentlig for utviklingen av Fosenregionen. Foto: Skjalg Ledang

Påtroppende fylkesrådmann i nye Trøndelag:

- Forbauset over at Bjugn går nordover uten at Ørland er med

Odd Inge Mjøen mener kommunikasjon kommer til å bety alt for veksten som er i vente i Fosen, og at kystbyen blir et vekstsentrum i regionen.

Det sier Odd Inge Mjøen, påtroppende fylkesrådmann i nye Trøndelag fylke, til Fosna-Folket.
Mjøen var sentral da Ørland og Bjugn høsten 2013 forhandlet om en sammenslåing, og det var Mjøen som ved årsskiftet 2013-2014 lanserte forslaget om fordeling av kommunale tjenester som ble lagt til grunn for folkeavstemningen i de to kommunene i februar 2014. Den gang ble det ja fra velgerne i Ørland og nei fra velgerne i Bjugn. To år senere, da kommunesenteret ble foreslått lagt til Botngård i Bjugn, ble resultatet i folkeavstemningen det motsatte.

- Ørland og Bjugn hører sammen

Fredag orienterte Mjøen 130 deltakere på en næringskonferanse på Brekstad om arbeidet han nå er midt oppe i som prosjektleder med å bygge et felles trøndersk fylke. Mjøen ga klart uttrykk for at det, fra hans ståsted, finnes enorme muligheter for utvikling i Ørland, Bjugn og Fosen.

Som fylkesrådmann i nye Trøndelag er Mjøen naturlig nok opptatt av kommunereformens fasit for dagens kommuner i Fosen. Mjøen er tydelig på at han fortsatt mener Bjugn og Ørland er i en særstilling som to kommuner som har så mye felles at de hører sammen.

- Jeg er forbauset over at Bjugn går nordover mot Åfjord uten at Ørland er med!

Odd Inge Mjøen orienterte fredag deltakerne på næringskonferansen i kystbyen om veien fram til etableringen av et samlet Trøndelag fylke. 
      (Foto: Skjalg Ledang)

Odd Inge Mjøen orienterte fredag deltakerne på næringskonferansen i kystbyen om veien fram til etableringen av et samlet Trøndelag fylke. Foto: Skjalg Ledang

 

Flyvedyktig Indre Fosen kommune

Samtidig er han opptatt av arbeidet som Rissa og Leksvik har gjort i prosessen fram mot sammenslåingen til Indre Fosen kommune.
- Indre Fosen kommune må få vise at den er flyvedyktig, sier Mjøen om veien videre. Han har registrert at fylkesmann Brit Skjelbred i Sør-Trøndelag mener Fosen bør samles til én kommune, men Mjøen mener altså at det vil være naturlig at Indre Fosen kommune får vist at den fungerer før en eventuelt større sammenslåing på Fosenhalvøya. I dette bildet mener Mjøen en tredeling av Fosen kan være en løsning på veien mot et samlet Fosen.

Må være offensive

På besøk i kystbyen understreker Mjøen at Brekstad av ulike årsaker vil være et vekstsentrum i Fosen framover. Samtidig mener han politikerne i Ørland må være offensive i forhold til omgivelsene utenfor egen kommune, og bygge tillit ut fra vekstkraften man har i kystbyen.

- I hvilken grad har du kontakt med fylkesmannen i forhold til kommunereformens utfall for Fosen?
- Vi har hatt kontakt, og snakker sammen om dette, sier Mjøen.

Når det gjelder framtida, så vektlegger Mjøen et aspekt som uvurderlig for utvikling av Fosen som region.
- Kommunikasjon kommer til å bety alt. Vei, sjø, bredbånd, sier fylkesrådmannen i det nye Trøndelag.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Portrettet

- Det er travelt å være pensjonist

Georg Høgsve (75) fortrekker å håndtere fela og spaden fremfor å slite ut gyngestolmeiene.

Hurtigbåten full - fortvilte passasjerer ble stående igjen på kaia

Torsdag ettermiddag ble flere passasjerer på Brekstad havn henvist til buss for båt. Det får passasjerer til å fortvile.

Dagens fosning:

- Man kan ikke utsette alt til man blir pensjonist

Toril G. Oksvold synes alle som har anledning til å gjøre mer spontane ting, burde gjøre det oftere.

Berget lappen med et nødskrik

UPs Fosenpatrulje kontrollerte torsdag morgentrafikken på By i Stordalen i Åfjord.