Einarsdalen november 2016: I området hvor den nye hovedbasen for Johs. J. Syltern og Statkraft skal etableres. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen november 2016: I området hvor den nye hovedbasen for Johs. J. Syltern og Statkraft skal etableres. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen november 2016: I området hvor den nye hovedbasen for Johs. J. Syltern og Statkraft skal etableres. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen november 2016: I området hvor den nye hovedbasen for Johs. J. Syltern og Statkraft skal etableres. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen november 2016: Arbeidet med veien som skal binde de to delene av vindparken sammen er i gang. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen november 2016: Arbeidet med veien som skal binde de to delene av vindparken sammen er i gang. Foto: Terje Dybvik

Tomta for en av de to transformatorstasjonene som skal på plass inne i vindparken er klar. (Foto: Terje Dybvik)

Tomta for en av de to transformatorstasjonene som skal på plass inne i vindparken er klar. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen november 2016: Utsikt mot Bessakerfjellet vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen november 2016: Utsikt mot Bessakerfjellet vindpark. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen november 2016: Johs. J. Syltern i gang med forsettelsen med internveier, vindmøllefundamenter og annet av infrastruktur. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen november 2016: Johs. J. Syltern i gang med forsettelsen med internveier, vindmøllefundamenter og annet av infrastruktur. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen november 2016: Adkomsveiene anlagt i seks meters bredde. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen november 2016: Adkomsveiene anlagt i seks meters bredde. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen industriområde november 2016: Byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft ved havna hvor det skal bygges ro-ro-kai. Turbinene skal tas iland her og fraktes opp adkomstveien til den vestre delen av Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen industriområde november 2016: Byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft ved havna hvor det skal bygges ro-ro-kai. Turbinene skal tas iland her og fraktes opp adkomstveien til den vestre delen av Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen november 2016: Ved avkjørselen fra fylkesvei 715. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen november 2016: Ved avkjørselen fra fylkesvei 715. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen november 2016: Ved avkjørselen fra fylkesvei 715. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen november 2016: Ved avkjørselen fra fylkesvei 715. Foto: Terje Dybvik

Storskaret september 2016: Arbeidet i gang med vei til den store transformatorstasjonen som kommer i tilknytting til Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Storskaret september 2016: Arbeidet i gang med vei til den store transformatorstasjonen som kommer i tilknytting til Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Storskaret september 2016: Arbeidet i gang med vei til den store transformatorstasjonen som kommer i tilknytting til Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Storskaret september 2016: Arbeidet i gang med vei til den store transformatorstasjonen som kommer i tilknytting til Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Storskaret september 2016: Arbeidet i gang med vei til den store transformatorstasjonen som kommer i tilknytting til Roan vindpark.. Fra venstre: kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett, assisterende anleggsleder Vebjørn Karlsaune i Syltern, anleggsleder Ivar Strand i Syltern og byggeleder Børre Langgård i Statnett i anleggsområdet i Roan. (Foto: Terje Dybvik)

Storskaret september 2016: Arbeidet i gang med vei til den store transformatorstasjonen som kommer i tilknytting til Roan vindpark.. Fra venstre: kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett, assisterende anleggsleder Vebjørn Karlsaune i Syltern, anleggsleder Ivar Strand i Syltern og byggeleder Børre Langgård i Statnett i anleggsområdet i Roan. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen september 2016: Johs. J. Syltern inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen september 2016: Johs. J. Syltern inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen september 2016: Johs. J. Syltern inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen september 2016: Johs. J. Syltern inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen september 2016: Johs. J. Syltern inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen september 2016: Johs. J. Syltern inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen september 2016: Assisterende prosjektleder Daniel Størvold (f.v.), anleggsleder Frank Syltern i Syltern og byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen september 2016: Assisterende prosjektleder Daniel Størvold (f.v.), anleggsleder Frank Syltern i Syltern og byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen september 2016:Tre bruer sluttføres over Sæterelva. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen september 2016:Tre bruer sluttføres over Sæterelva. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Fra venstre: assistrende prosjektleder Daniel Størvold i Syltern, Lise Hegvik i Statkraft, Berit Gundersen i Syltern og Halvor Haarstad i Statkraft. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Fra venstre: assistrende prosjektleder Daniel Størvold i Syltern, Lise Hegvik i Statkraft, Berit Gundersen i Syltern og Halvor Haarstad i Statkraft. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Snorre Husdal i Johs. J. Syltern kjører servicemaskin på prosjektet i Roan, og trives godt med det. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Snorre Husdal i Johs. J. Syltern kjører servicemaskin på prosjektet i Roan, og trives godt med det. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene i full gang. Foto: Terje Dybvik

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene har kommet i gang. (Foto: Terje Dybvik)

Tostendalen juni 2016: Arbeidet med adkomstveiene har kommet i gang. Foto: Terje Dybvik

Reppkleiva april 2016: Johs. J. Syltern og Statkraft vel etablert med base på Reppkleiva. (Foto: Terje Dybvik)

Reppkleiva april 2016: Johs. J. Syltern og Statkraft vel etablert med base på Reppkleiva. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen april 2016: Bjørn Egil By er for en gangs skyld på anleggsarbeid i heimhaugene. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen april 2016: Bjørn Egil By er for en gangs skyld på anleggsarbeid i heimhaugene. Foto: Terje Dybvik

Einarsdalen april 2016: Fortroppen på plass. Fra venstre: Frank Syltern, Daniel Størvold, Lise Hegvik, Arnstein Tinnen, Bjørn Egil By og Halvor Haarstad. Samtlige representerer Syltern, bortsett fra Lise Hegvik og Halvord Haarstad i Statkraft. (Foto: Terje Dybvik)

Einarsdalen april 2016: Fortroppen på plass. Fra venstre: Frank Syltern, Daniel Størvold, Lise Hegvik, Arnstein Tinnen, Bjørn Egil By og Halvor Haarstad. Samtlige representerer Syltern, bortsett fra Lise Hegvik og Halvord Haarstad i Statkraft. Foto: Terje Dybvik

Straum mars 2016: Et hundretalls tilhørere møtte opp på folkemøte i ungdomshuset på Straum. Møtet var i regi av Statkraft, som ønsket å gi informasjon om utbyggingen av den store Roan vindpark. (Foto: Terje Dybvik)

Straum mars 2016: Et hundretalls tilhørere møtte opp på folkemøte i ungdomshuset på Straum. Møtet var i regi av Statkraft, som ønsket å gi informasjon om utbyggingen av den store Roan vindpark. Foto: Terje Dybvik

Straum mars 2016: Et hundretalls tilhørere møtte opp på folkemøte i ungdomshuset på Straum. Møtet var i regi av Statkraft, som ønsket å gi informasjon om utbyggingen av den store Roan vindpark. På bildet: seniorkonsulent Knut A. Mollestad i Statkraft, prosjektleder Thomas Nymann for Roan vindpark og saglig leder Kristian Aa i Fosen Vind DA. (Foto: Terje Dybvik)

Straum mars 2016: Et hundretalls tilhørere møtte opp på folkemøte i ungdomshuset på Straum. Møtet var i regi av Statkraft, som ønsket å gi informasjon om utbyggingen av den store Roan vindpark. På bildet: seniorkonsulent Knut A. Mollestad i Statkraft, prosjektleder Thomas Nymann for Roan vindpark og saglig leder Kristian Aa i Fosen Vind DA. Foto: Terje Dybvik

Følg framdrifta for Roan vindpark

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord, med støtte fra flere underentreprenører, har så langt holdt tidsplanen for utbyggingen av den store Roan vindpark.

Man startet først arbeidet med Roan vindpark til Fosen Vind DA, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar 2016.

Fosna-Folket har fulgt utbyggingen av parken, som med 71 vindturbiner, blir Norges nest største etter Storheia i Åfjord og Bjugn. Endel av bildene som er tatt kan du se i dette bildegalleriet.

Bereder grunnen for Fosens største trafostasjon

I forbindelse med den store vindkraftutbygginga, skal to store transformatorstasjoner etableres i Fosen.

 

Fortroppen for utbyggingen var på plass i april.

Johs. J. Syltern har hatt hovedentreprisen på adkomstveiene fra henholdsvis Tostendalen i øst og Einarsdalen i vest, som er anlagt i sin fulle lengde på 13 kilometer. Syltern vant også entreprisen som omfatter fem mil med internveier, 71 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur. Det er den delen man nå er i gang med.

I andre kvartal 2018 skal alt stå klart for montering av vindturbinene.

Syltern til topps for ny storpark

Johs. J. Syltern er nå inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. Deretter venter den store jobben med internveier og punktene hvor møllene skal monteres.

Tunge maskiner i fjellheimen

Arbeidet med adkomstveiene til Roan vindpark går så det suser.

 

comments powered by Disqus
Roan vindpark

Produksjon (GWh): 900

Installert effekt: 255,6 MW

Antall vindturbiner: 71

Adkomst- og internveier: 70 kilometer

Byggestart: Rundt 1. april 2016

Turbinmontasje: 2018

Driftsoperatør: TrønderEnergi

Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15

næringsliv

Før kameratene fra Namsos satset på Fosen:

- Vi spekulerte veldig lenge

De har kjent hverandre siden guttedagene. I dag driver de i hver sin bransje, men samkjører gjerne når de skal besøke butikkene de har etablert i Midt-Norge.

Søker etter 18 fagarbeidere til Roan vindpark

Nå starter søket etter driftspersonell til den første vindparken i Fosen-utbyggingen.

Slik skal Fosen på pilegrimskartet

Kystpilegrimsleia skal by på ei sammenhengende rute fra Rogaland til Sør-Trøndelag.

Ser en åker full av muligheter

Med bostedsadresse i Åfjord og ansvar for landbrukets framtid i Bjugn og Ørland ser Ingrid Gauslaa Hårstad landbruk som ei næring med alle muligheter for ei blomstrende framtid.