Håp om ny bokbuss

Et framsatt forslag om å sette av penger til ny bokbuss i 2010 fikk støtte i kulturutvalget i Sør-Trøndelag i går.

Det var Geirmund Lykke (KrF) som fremmet forslaget i kulturutvalgets møte. Dagens bokbuss, som i dag har rute i Fosen i kommunene Ørland, Åfjord og Roan, er blitt gammel og dyr å vedlikeholde.

- Rådmannen hadde planlagt å få i havn en leasingavtale i løpet av fire år på ny buss, men med det forslaget står vi i fare for å miste dette tilbudet, sier Geirmund Lykke.

Ny buss koster fire millioner kroner.

- Da bussen betjener også sørsamiske områder, kan det være vi kan få statlig støtte. Dette skal vi ta opp med Sametinget.

- Hvorfor ikke prøve å få dette inn på neste års budsjett - kan ikke bokbussen forsvinne om man skyver dette også ett år fram i tid?

- Man prøver etter beste evne å holde dagens buss i stand, slik at tilbudet skal bestå. Skal vi bestille ny buss og få den spesialinnredet, så tar det fort et år, sier Geirmund Lykke til Fosna-Folket.

Saken kommer opp i fylkestinget i Sør-Trøndelag rundt månedsskiftet.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Foto: Erlend Sandø Rullestad

Foto: Erlend Sandø Rullestad

Geirmund Lykke. Foto: Kjell Dahle

Geirmund Lykke. Foto: Kjell Dahle

Leses nå
 
New Articles

- Barneoppdragelse er ikke bare en privatsak

Det mener Daniel Lyngseth Fenstad (H), nestleder i oppvekstutvalget i Indre Fosen.

- Alkohol er lett tilgjengelig i Leksvik

- Det er mye fin og aktiv ungdom i Leksvik, men det er litt skummelt at det er et forholdsvis stort miljø der ungdom bruker alkohol i ung alder, sier Julie Rian (18) som sitter i ungdomsrådet i Indre Fosen.

Mange unge drikker alkohol veldig tidlig

Åtte prosent av elevene på 8. trinn i Leksvik sier at de har vært tydelig beruset. Det viser den ferske Ungdata-undersøkelsen.