Gærne damer søker støtte

De Gærne Damers Forening i Osen søker om nærmere 90.000 kroner i støtte fra kommunens næringsfond. Rådmannen innstiller på at de skal få det for blant annet profilere Osen som "Verdens navle" og planlegge et tørrfiskmuseum.

Onsdag i neste uke skal Osen næringsfondstyre ha møte. Da kommer blant annet en søknad fra De Gærne Damers Forening om støtte til behandling.

Det overordnede målet for De Gærne Damers Forening er å ”Skape en kultur i Osen som frigjør kreativitet og pågangsmot til et felles tak for utvikling av tursime og næringsliv.”

I tillegg er det definert til sammen fem operative mål for virksomheten. Blant annet har foreningen som mål å sette Osen på kartet samt etablere to faste arbeidsplasser.

Foreningen oppsto som et resultat av H.C. Medliens presentasjon av Lucky Næroset konseptet på næringskonferansen i Osen i fjor høst. Foreningen er en arena for idéutvikling og positivitet, med ”gærne” og handlekraftige damer hele fra Osen.

Foreningen søker om kr. 86.100,- i støtte til et utviklingsprosjekt.

Her er noen hovedpunkter fra planen:

1. Videreutvikle hurtigrutebalkongen.

2. Utvikle og produsere en ”Opplevelsesmenytavle”.

3. Osenhælja.

4. Opprette og administrere et turistkontor.

5. Produsere suvenirer.

6. Midtsommerfest.

7. Byttesentral.

8. Profilere Osen som ”Verdens Navle”.

9. Velkomstperm til innflyttere.

10. Delta på arrangement som kan gi inspirasjon og øke kunnskapen om bygdeutvikling

11. Tørr-fisk-museum.

12. Ambassa-Dører

13. Rota til alt godt”

Rådmann Steinar Storhaug innstiller på at De Gærne Damers Forening innvilges inntil 86.100 kroner i tilskudd fra Næringsfond II i støtte til utviklingsprosjektet.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
De Gærne Damers Forening under en samling på Vingsand. Foto: Helge Høvik

De Gærne Damers Forening under en samling på Vingsand. Foto: Helge Høvik

Leses nå
 
New Articles

-Hører ikke hjemme i en by

-Brekstad kaller seg for en by. Da går det ikke an å ha rundkjøringer som ser ut som dette, mener Terje Lund Bakken fra Garten.

En spinkel, men seiglivet fiende

Floghavre er en art som ligner veldig på vanlig havre, men er svært fattig på næringsstoffer. Den regnes som et ugress, og er så skadelig for korndyrkinga i Norge at bekjempelse av arten er en absolutt nødvendighet.

Flere biler må stå igjen

Det er mye misnøye med manglende kapasitet på ferjesambandet Brekstad–Valset. At stadig flere biler blir stående igjen på ferjeleiet ved avgang, er noe selskapet Norled innrømmer.

Motorsykkel havnet i bergveggen

En mann i 50-årene er lettere skadd, etter at han kjørte utfor veien og havnet i bergveggen.