Illustrasjonsbilde. Foto: Tor- Helge Hvitsand

Illustrasjonsbilde. Foto: Tor- Helge Hvitsand

Vil legge ned Brekstad-Valset

Ordfører vil bruke pengene andre steder.

Det var i siste kommunestyremøte at Bjugn-ordfører Arnfinn Astad (Ap) foreslo en fremtidig nedleggelse av fergeforbindelsen. Astad mente pengene i stedet bør brukes på et Fosenvegene- prosjekt 2. Astad ser for seg kystveg over Stjørnfjorden, samt bruforbindelse mellom Tiltrem i Bjugn og Selnes i Åfjord. Astad mente et slikt prosjekt kan finansieres ved å legge ned fergeforbindelsen Brekstad-Valset. Det kunne i så fall gjøres når Fosenvegene-prosjekt 2 står ferdig.

 

Astads forslag var hans skriftlige svar på en såkalt interpellasjon fra Fremskrittspartiet. Interpellasjon betyr i praksis en forespørsel til et tema som ikke står på sakslista. Bjugn FrP ønsket lokal folkeavstemming om Fosenvegene. Astad skrev i sitt svar at han ikke ønsker folkeavstemming, med utgangspunkt i de omfattende og demokratiske prosessene. Skal prosjektet endres, må alle eierkommunene og to fylkesting gjøre likelydende vedtak.

 

Kommunestyret sluttet seg til ordførerens syn på folkeavstemming, mot stemmene til Frp, Bygdalista og KrFs Olav Martin Ribsskog. Punktet om nedleggelse av Brekstad-Valset høstet sterk kritikk fra flere representanter i kommunestyret. Flere sa man ikke kan støtte nedleggelse av forbindelsen til Agdenes helt uten videre. Ordføreren trakk deretter denne delen av svaret sitt før avstemminga. Astad sier i ettertid at debatten havnet på feil spor, og at han ble misforstått.

- Jeg ønsker å legge ned Brekstad-Valset på sikt, men ikke uten at vi har annen fastlandsforbindelse til Trondheim. Dette kom ikke fram i kommunestyret, derfor sporet debatten også av, sier Astad. Han sier dette var grunnen til at han trakk forslaget.

- For å avklare misforståelsen; jeg understreker at jeg ikke ønsker å legge ned Brekstad-Valset før vi har andre alternativ klare. Med det på plass, tror jeg derimot Fosenvegene- prosjekt 2 kan bli en positiv løsning for Fosen. Det var også mitt opprinnelige budskap, sier Arnfinn Astad. Han poengterer at et slikt prosjekt uansett ikke er realistisk på mange år.

Mer å lese på Fosna-Folket:
comments powered by Disqus
New Articles

Gjenskaper julemagien

Tradisjonen tro inviterer Valsfjord Ungdomslag til juleshow i Eidsvoll forsamlingshus på Oksvoll i Bjugn søndag.

Bekymret for Botngård skole: 

- Skolen er for liten med for store elevgrupper 

SV-politiker Mette-Mari Leseth-Holm slår alarm om en rekke kritikkverdige forhold ved Botngård skole i Bjugn. Utdanningsforbundets lokalleder deler bekymringen, men mener de ser tegn til bedring.  

Ny utsettelse for Rema 1000

Etter en klage fra Fosen Naturvernforening må byggingen av den planlagte Rema 1000 butikken på tomta øst for kraftlaget i Rissa sentrum utsettes.

Vil verne Vikanlia

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår å opprette 33 nye verneområder i skog i Norge. To områder på Fosen er med, Vikanlia i Rissa og Leksvik, og en utvidelse av Seterelva naturreservat i Osen.

Fosen i tall:

Disse kommunene har mest gjeld

Roan og Bjugn har mest lånegjeld per innbygger av alle Fosen-kommunene. Minst gjeldtynget er Osen.