Ordførerne som underskrev avtalen. Fra venstre, John Einar Høvik (Osen Ap), Tom Myrvold (Ørland H), Ove Vollan (Rissa H), Alexandra Neyts (NTNU), Einar Eian (Roan H), Vibeke Stjern (Åfjord Ap), Ogne Undertun (Bjugn Ap) og Steinar Saghaug (Leksvik H).

Ordførerne som underskrev avtalen. Fra venstre, John Einar Høvik (Osen Ap), Tom Myrvold (Ørland H), Ove Vollan (Rissa H), Alexandra Neyts (NTNU), Einar Eian (Roan H), Vibeke Stjern (Åfjord Ap), Ogne Undertun (Bjugn Ap) og Steinar Saghaug (Leksvik H).

Hender og hjerner skal samarbeide

Fosen Regionråd og NTNU Havrom har skrevet under en samarbeidsavtale.

Forskningsmiljøet på NTNU sitter på den teoretiske kompetansen, og de som steller med laksen i oppdrettsanleggene er i besittelse av den praktiske kunnskapen.  Disse to gruppene skal nå få bedre kjennskap til hverandre til felles beste for begge miljøene.

Strategisk

På det siste møtet i Fosen Regionråd ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom i Trondheim og regionrådet.

Koordinator Alexandra Neyts fra NTNU Havrom orienterte regionrådet om hva NTNU Havrom driver med, og hva som ligger i samarbeidsavtalen med regionrådet.

- NTNU Havrom er et strategisk satsingsområde for NTNU, og vår visjon er «Kunnskap for et bærekraftig havrom». Vi skal ha oversikt over alle som har ekspertise om det som har med havrom å gjøre, og vi skal påvirke politisk og mot forskningsmiljøene, sa Neyts.

NTNU har seks forskningsområder, og det er Arktis, bærekraftig sjømat og marine bioressurser, maritim transport, havet miljøet og samfunnet, ned i havrommet og marine mineraler og fornybar energi.

Verdiskapning

NTNU Brohode Havbruk et program som skal styrke samspillet mellom studenter, næringslivet og elever innenfor havbrukssektoren, for å oppnå studier med større relevans og en mer kunnskapsbasert næring. Målet er å skape regional verdiskapning og næringsutvikling med utgangspunkt i ekte engasjement. Programmet er organisert under NTNU Havrom / NTNU Oceans.
Målgruppene for dette prosjektet er bachelor- og masterstudenter, elever i videregående skole, næringsaktører, lærere og forskere. Aktiviteter i regi av prosjektet vil inkludere fagseminar, bedriftsbesøk, campusbesøk, speeddating mellom studenter og næringsliv, og samarbeidsprosjekter slik som masteroppgaver, prosjektoppgaver, større forskningsprosjekter, praksis, og Eksperter i Team.

Dette programmet har en avtale med Frøya videregående skole. Nå har også F osen regionråd skrevet under en avtale.

Bygge tillit

Alexandra Neyts, NTNU.

Alexandra Neyts, NTNU.

 

- På NTNU finnes den teoretiske kompetansen, men vi må ha kjennskap til hva næringsaktørene innen havbruk arbeider med i det daglige. Den operative kompetansen har næringslivet, men de har lite kjennskap til forskningsmiljøet på NTNU. Når vi nå signerer en avtale med regionrådet, må vi etablere en felles samarbeidsarena hvor vi kan diskutere, bygge tillit og finne felles interesser med havbruksnæringen på Fosen, sa Neyts blant annet

Alle de sju Fosen-ordførerne signerte avtalen på møtet i Åfjord.

- Jeg håper vi kan komme i gang snart med dette samarbeidet. Vi gleder oss veldig, sa Alexandra Neyts.

LES OGSÅ: - Det er ingen andre teknologier som tilbyr denne typen nøyaktighet

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Alexandra Neyts, NTNU.

Alexandra Neyts, NTNU.

Leses nå
 
New Articles

Forbrukertest:

Store forskjeller på fastlegekontorene i Fosen

Forbrukerrådet har testet fastlegekontorene i Norge. 1374 kontorer er med i undersøkelsen og i Fosen er det enormt stor forskjell på det beste og de andre kontorene.

7000 frivillige klare for årets tv-aksjon

Søndag 22. oktober er det klart for årets tv-aksjon som denne gangen går til Unicefs arbeid for å gi skolegang til barn som vokser opp i konfliktområder.

Weekendtur til Oslo:

Hvor lønner det seg å fly fra?

Fosen har fått ei ny flyrute. Denne uka startet Flyviking sine ruter mellom Ørland og Oslo. Foreløpig er det snakk om to avganger tur-retur hver dag på ukedagene, og én avgang tur-retur på søndag ettermiddag.

Bygdekvinnene aksjonerte

Mandag 16. oktober stilte kvinner fra Norsk Bygdekvinnelag over hele landet opp for aksjonen «Ja til norske grønnsaker».

- Det er blitt en kjempeveg

Det mener lastebilnæringa etter at fylkesveg 193 mellom Meltingen og Verrabotn er utbedret og har fått asfaltdekke.