Av bygninger som ble rammet av bombing under 2.verdenskrig, var Grande bedehus. 9.januar 1942 skjedde dette, og samme dag ble dette bildet tatt.

Av bygninger som ble rammet av bombing under 2.verdenskrig, var Grande bedehus. 9.januar 1942 skjedde dette, og samme dag ble dette bildet tatt.

Mineleggeren Frøya som ble torpedert i Stjørnfjorden april 1940.

Mineleggeren Frøya som ble torpedert i Stjørnfjorden april 1940.

Mineleggeren Frøya som ble torpedert i Stjørnfjorden april 1940.

Mineleggeren Frøya som ble torpedert i Stjørnfjorden april 1940.

Flkrasj på Storliheia i Hasselvika i april 1940.

Flkrasj på Storliheia i Hasselvika i april 1940.

Utgraving av masser ved Prestegårdsjordet på Brekstad i 1941. Jordmassene gikk til planeringen og ellers tilrettelegging av flystasjonsområdet.

Utgraving av masser ved Prestegårdsjordet på Brekstad i 1941. Jordmassene gikk til planeringen og ellers tilrettelegging av flystasjonsområdet.

Dette bildet ble tatt vinteren 1941 da en tysk ubåt tok seg inn i Vågen i Råkvåg.

Dette bildet ble tatt vinteren 1941 da en tysk ubåt tok seg inn i Vågen i Råkvåg.

Over 650 kvinner, barn og menn ble internert på Skiftkrokan på Ørlandet fra 1944. Av alle fangeleirene på Ørlandet under krigen, er denne den minst kjente. I leiren satt hele landsbybefolkninger fra Hviterussland.

Over 650 kvinner, barn og menn ble internert på Skiftkrokan på Ørlandet fra 1944. Av alle fangeleirene på Ørlandet under krigen, er denne den minst kjente. I leiren satt hele landsbybefolkninger fra Hviterussland.

Her har vi unge menn fra Nes i Bjugn som i 1940 ble beordret ut på tvangsarbeid av den tyske okkupasjonshæren. De var utkommandert til jernbaneanlegging i Eldsfjord. Arbeidsgjengen har pause. Her har vi blant annet «nesserne» Nicolai Wahl, Meier Tørum, Leif Vik og Meier Olsvik som har hatt på seg. Bildet ble trolig tatt av Einar T. Steinvik.

Her har vi unge menn fra Nes i Bjugn som i 1940 ble beordret ut på tvangsarbeid av den tyske okkupasjonshæren. De var utkommandert til jernbaneanlegging i Eldsfjord. Arbeidsgjengen har pause. Her har vi blant annet «nesserne» Nicolai Wahl, Meier Tørum, Leif Vik og Meier Olsvik som har hatt på seg. Bildet ble trolig tatt av Einar T. Steinvik.

Liv Maaø og broren Einar Maaø som her har vært i skogen etter trær til brensel på Kiran i Roan under krigen.

Liv Maaø og broren Einar Maaø som her har vært i skogen etter trær til brensel på Kiran i Roan under krigen.

Vinteren 1942/1943 ble dette bildet tatt på Uthaug. Bildet viser tyske soldater sammen med endel lokale folk. Lengst til venstre ses Erling Skaret som eneste lokale voksen. Videre har vi navnene på de tre barna foran, far venstre: Oddvar Hoøen (kjent som ikke minst senere ordfører i Ørland), Aasbjørn Skaret og Henrik Solbue. Legg eller merke til snømannen som har fått på seg tysk hjelm og ei snadde i munnviken.

Vinteren 1942/1943 ble dette bildet tatt på Uthaug. Bildet viser tyske soldater sammen med endel lokale folk. Lengst til venstre ses Erling Skaret som eneste lokale voksen. Videre har vi navnene på de tre barna foran, far venstre: Oddvar Hoøen (kjent som ikke minst senere ordfører i Ørland), Aasbjørn Skaret og Henrik Solbue. Legg eller merke til snømannen som har fått på seg tysk hjelm og ei snadde i munnviken.

Under 2. verdenskrig ble flyplassen på Ørlandet anlagt. Ulike typer fly ble etter hvert satt inn i virksomhet. Dette bildet er fra 1941 på Ørlandet og er av typen Messerschmidt Bf 109 T-2.

Under 2. verdenskrig ble flyplassen på Ørlandet anlagt. Ulike typer fly ble etter hvert satt inn i virksomhet. Dette bildet er fra 1941 på Ørlandet og er av typen Messerschmidt Bf 109 T-2.

Under 2. verdenskrig ble flyplassen på Ørlandet anlagt. Ulike typer fly ble etter hvert satt inn i virksomhet. Dette bildet er fra 1941 på Ørlandet og er av typen Messerschmidt Bf 109 T-2.

Under 2. verdenskrig ble flyplassen på Ørlandet anlagt. Ulike typer fly ble etter hvert satt inn i virksomhet. Dette bildet er fra 1941 på Ørlandet og er av typen Messerschmidt Bf 109 T-2.

Ørlandet sett fra oven fra en Messerschmidt Bf 109 T-2.

Ørlandet sett fra oven fra en Messerschmidt Bf 109 T-2.

Fra rullebanen på flyplassen på Ørlandet.

Fra rullebanen på flyplassen på Ørlandet.

Austrått fangeleir.

Austrått fangeleir.

19 tyske befal og menige var med på å lage em totem som ble satt opp i fangeleiren på Austrått. 20.desember 1944 er risset inn, hvilket trolig var dagen den ble satt på plass.

19 tyske befal og menige var med på å lage em totem som ble satt opp i fangeleiren på Austrått. 20.desember 1944 er risset inn, hvilket trolig var dagen den ble satt på plass.

Nicola Pop Tosic fra Serbia (t.v.) var fange på Austrått. Han rømte derfra to ganger. Første gangen ble han tatt og fikk 25 stokkeslag, og trussel om å skytes om det gjentok seg. Han rømte igjen og lå i dekning hos Jørgen Tysbotten (t.h.) i tre måneder før de fikk ordnet med transport til Sverige. Han kom seg dit etter en meget farefull ferd.

Nicola Pop Tosic fra Serbia (t.v.) var fange på Austrått. Han rømte derfra to ganger. Første gangen ble han tatt og fikk 25 stokkeslag, og trussel om å skytes om det gjentok seg. Han rømte igjen og lå i dekning hos Jørgen Tysbotten (t.h.) i tre måneder før de fikk ordnet med transport til Sverige. Han kom seg dit etter en meget farefull ferd.

Dette bildet er tatt ved gården Tørvika på Linesøya under 2. verdenskrig. Kona som står med bøtta er Martha Sørgård. Hun kom opprinnelig fra Sørgjerd i Osen. Kua hun står ved het England, og hadde som kyr flest på den tiden horn. Den som tok bildet var faktisk en tysk soldat.

Dette bildet er tatt ved gården Tørvika på Linesøya under 2. verdenskrig. Kona som står med bøtta er Martha Sørgård. Hun kom opprinnelig fra Sørgjerd i Osen. Kua hun står ved het England, og hadde som kyr flest på den tiden horn. Den som tok bildet var faktisk en tysk soldat.

Fra byggingen av Austrått Fort.

Fra byggingen av Austrått Fort.

Fra innsiden av Austråttkanonen.

Fra innsiden av Austråttkanonen.

Pussing av løp ved Austrått Fort.

Pussing av løp ved Austrått Fort.

Julefeiring på Hegrestein på Tarva. Anlegget hegrestein var underlagt Artelleri Gruppe Ørland, Lørbern, som igjen var underlagt Marine Artilleri Abtelung 507. Sistnevnte hadde sitt hodesete i Trondheim. Bildet er trolig tatt jula 1942.

Julefeiring på Hegrestein på Tarva. Anlegget hegrestein var underlagt Artelleri Gruppe Ørland, Lørbern, som igjen var underlagt Marine Artilleri Abtelung 507. Sistnevnte hadde sitt hodesete i Trondheim. Bildet er trolig tatt jula 1942.

Radarsoldat på Tarva.

Radarsoldat på Tarva.

Prøveskyting på Hegrestein på Tarva.

Prøveskyting på Hegrestein på Tarva.

Tyskere foran Austråttborgen.

Tyskere foran Austråttborgen.

Fra borggården, Austråttborgen 1943.

Fra borggården, Austråttborgen 1943.

Bombekrater etter RAF-angrepene på Ørlandet i mars 1942.

Bombekrater etter RAF-angrepene på Ørlandet i mars 1942.

Russiske krigsfanger på Austrått i arbeid i snøen 1942/1943 - vinteren som var den verste for fangene.

Russiske krigsfanger på Austrått i arbeid i snøen 1942/1943 - vinteren som var den verste for fangene.

Uthaug skole med en tysk soldat på veien i forgrunnen.

Uthaug skole med en tysk soldat på veien i forgrunnen.

Rasjoneringskort.

Rasjoneringskort.

Fra den tyske jernbanedrifta på Ørlandet - dette bildet er fra Yrjars gate.

Fra den tyske jernbanedrifta på Ørlandet - dette bildet er fra Yrjars gate.

Kjellrun Foldahl avbildet i front på dette fotoet fra enten vinteren 1942 eller 1943. Toget i bakgrunnen er ett av de dampdrevne som var i drift på Ørlandet.

Kjellrun Foldahl avbildet i front på dette fotoet fra enten vinteren 1942 eller 1943. Toget i bakgrunnen er ett av de dampdrevne som var i drift på Ørlandet.

To mann var ombord i dette De Havilland Mosquito-flyet som ble skutt ned over Ørlandet i april 1942. Flyet hadde tatt av fra skotske Leuchars for et rekognoseringsoppdrag i Trondheimsområdet. De ble oppdaget og angrepet av to tyske Messerschmitt jagerfly.

To mann var ombord i dette De Havilland Mosquito-flyet som ble skutt ned over Ørlandet i april 1942. Flyet hadde tatt av fra skotske Leuchars for et rekognoseringsoppdrag i Trondheimsområdet. De ble oppdaget og angrepet av to tyske Messerschmitt jagerfly.

Det tyske slagskipet Tipritz under passering av Garten på Ørlandet.

Det tyske slagskipet Tipritz under passering av Garten på Ørlandet.

Askjem skole i Stadsbygd på skitur under krigen ble foreviget på denne måten. Helt bakerst: Kjell Alstad. Fjerde rekke fra venstre: Per Buan, Torgeir Schei, ukjent og Petter Selbekk. Tredje rekke f.v.: Olav Åsly, Johan Berg, Lauritz Grønflaten, Andreas Brødreskift, Johan Askjemshalten, Isak Foss og Lars Fenstad. Andre rekke f.v.: Olise Fenstad, Mary Holten, Ingeborg Skråstad, Marie (Maja) Selbekk, Sigrid Juul Bjørgan, Ragnhild Grønflaten, Odd Skråstad og ukjent. Første rekke f.v.: Åse Kråkmo, Marta Kråkmo, Margrethe Askjem, Kjellaug Askjem, Dorthea Askim, Kristine Åsly, Olrun Grønning, Jorun Dahl, Reidun Kråkmo, Henry Finserås, Kristine Askjemshalten og Annar Berg. To helt foran: Bergljot Sandvoll (t.v.) og Olise Ersland. Ikke med på bildet: Ingeborg Tung.

Askjem skole i Stadsbygd på skitur under krigen ble foreviget på denne måten. Helt bakerst: Kjell Alstad. Fjerde rekke fra venstre: Per Buan, Torgeir Schei, ukjent og Petter Selbekk. Tredje rekke f.v.: Olav Åsly, Johan Berg, Lauritz Grønflaten, Andreas Brødreskift, Johan Askjemshalten, Isak Foss og Lars Fenstad. Andre rekke f.v.: Olise Fenstad, Mary Holten, Ingeborg Skråstad, Marie (Maja) Selbekk, Sigrid Juul Bjørgan, Ragnhild Grønflaten, Odd Skråstad og ukjent. Første rekke f.v.: Åse Kråkmo, Marta Kråkmo, Margrethe Askjem, Kjellaug Askjem, Dorthea Askim, Kristine Åsly, Olrun Grønning, Jorun Dahl, Reidun Kråkmo, Henry Finserås, Kristine Askjemshalten og Annar Berg. To helt foran: Bergljot Sandvoll (t.v.) og Olise Ersland. Ikke med på bildet: Ingeborg Tung.

Russiske krigsfanger ankommer Uthaug for å bli belagt i Guldteigbrygga.

Russiske krigsfanger ankommer Uthaug for å bli belagt i Guldteigbrygga.

Fanger ved Guldteigbrygga.

Fanger ved Guldteigbrygga.

Dette bildet ble tatt 25. mai 1943 i Tinbua i Bjugn, hvor vi ser jugoslaviske fanger som tar en pust i bakken i arbeidet med å anlegge bunkeranlegget der.

Dette bildet ble tatt 25. mai 1943 i Tinbua i Bjugn, hvor vi ser jugoslaviske fanger som tar en pust i bakken i arbeidet med å anlegge bunkeranlegget der.

Serberhytta i Rødsjøen hvor mange rømte krigsfanger gjemte seg.

Serberhytta i Rødsjøen hvor mange rømte krigsfanger gjemte seg.

Dette bildet er tatt ved krigskirkegården ved Ørland kirkegård under 2. verdenskrig.

Dette bildet er tatt ved krigskirkegården ved Ørland kirkegård under 2. verdenskrig.

Yrjarshall ble bygd av krigsfanger og brukt av det tyske soldatene under 2. verdenskrig. Da så det slik ut i det som ble storstua for Ørland i mange år.

Yrjarshall ble bygd av krigsfanger og brukt av det tyske soldatene under 2. verdenskrig. Da så det slik ut i det som ble storstua for Ørland i mange år.

Tyske soldater på Brekstad.

Tyske soldater på Brekstad.

Tyske soldater på Brekstad - i bakgrunnen den lange trekaia.

Tyske soldater på Brekstad - i bakgrunnen den lange trekaia.

Skijenter i Modalen. Vi ser fra venstre: Nancy, Annemor, Magnhild, Ingeborg og Sofie. Marit og Oddrun foran. Bildet ble tatt på «Litjhaugen» på Mo, cirka 1943/1944.

Skijenter i Modalen. Vi ser fra venstre: Nancy, Annemor, Magnhild, Ingeborg og Sofie. Marit og Oddrun foran. Bildet ble tatt på «Litjhaugen» på Mo, cirka 1943/1944.

Gledesscener fra maidagene i 1945. Fem års krig og okkupasjon er over, og på kaia i Råkvåg er det ankomst av krigsfanger fra Råkvåg og Sørfjorden.

Gledesscener fra maidagene i 1945. Fem års krig og okkupasjon er over, og på kaia i Råkvåg er det ankomst av krigsfanger fra Råkvåg og Sørfjorden.

Gledesscener fra maidagene i 1945. Fem års krig og okkupasjon er over, og på kaia i Råkvåg er det ankomst av krigsfanger fra Råkvåg og Sørfjorden. På bildet i båten ser vi foran Georg Breivoll (t.v.) og Petter Rødsjø. Bak fra venstre: K.J. Ramsvik, Andreas Aune, Rolv Ramsvik, Klaus Breivoll, Leif Strømmen og Meier Rødsjø. Barna helt til venstre har vi ikke navn på.

Gledesscener fra maidagene i 1945. Fem års krig og okkupasjon er over, og på kaia i Råkvåg er det ankomst av krigsfanger fra Råkvåg og Sørfjorden. På bildet i båten ser vi foran Georg Breivoll (t.v.) og Petter Rødsjø. Bak fra venstre: K.J. Ramsvik, Andreas Aune, Rolv Ramsvik, Klaus Breivoll, Leif Strømmen og Meier Rødsjø. Barna helt til venstre har vi ikke navn på.

Her er båten Hitra som ligger ved kai på Kvithyll i Rissa. Bildet er tatt rundt 8.mai 1945, og på dekket står blant annet krigsfanger som har sittet på Falstad i Levanger. Midt i bildet står blant annet Bjørn Lyng og Johan Stoum, men resten av navnene har vi ikke.

Her er båten Hitra som ligger ved kai på Kvithyll i Rissa. Bildet er tatt rundt 8.mai 1945, og på dekket står blant annet krigsfanger som har sittet på Falstad i Levanger. Midt i bildet står blant annet Bjørn Lyng og Johan Stoum, men resten av navnene har vi ikke.

Hjemvendte fra tysk fangenskap ankommer Brekstad med MS Anna våren 1945.

Hjemvendte fra tysk fangenskap ankommer Brekstad med MS Anna våren 1945.

Hjemvendte fra tysk fangenskap ankommer Brekstad med MS Anna våren 1945.

Hjemvendte fra tysk fangenskap ankommer Brekstad med MS Anna våren 1945.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

De jugoslaviske krigsfangene som overlevde tysk fangenskap på Ørlandet under krigen, ville ikke forlate landet uten først å vise sin takknemlighet for bistanden de hadde fått fra lokalbefolkningen. Kostymer og nasjonaldrakter ble laget og fangene transportert i båt tilbake til Ørlandet. Her gjennomførte de flere forestillinger med sang, musikk og dans fra eget hjemland.

Bjarne Nilsen (t.v.), senere ordfører i Bjugn, sammen med Spasoje Petrusic` like etter krigen. Nilsen var en av flere som under krigen bisto fanger som var på flukt fra fangeleiren på Austrått.

Bjarne Nilsen (t.v.), senere ordfører i Bjugn, sammen med Spasoje Petrusic` like etter krigen. Nilsen var en av flere som under krigen bisto fanger som var på flukt fra fangeleiren på Austrått.

Se bildene fra Fosen under 2. verdenskrig

8. mai 2015 er det akkurat 70 år siden landet ble fritt etter fem år med tysk okkupasjon.

I spalten «Fra gamle dager» i Fosna-Folket, har det blitt presentert en rekke bilder fra Fosen som ble tatt under krigen.

Her er noen av disse bildene.

LES OGSÅ: 60 fosninger ble arrestert

Ørlandet var av kommunene som ble mest preget av den tyske okkupasjonen, på grunn av utbygging av blant annet flyplass, Austrått Fort og etableringen av flere fangeleire.

LES OGSÅ: Slik hjalp Arne (92) en torturert krigsfange


Har du bilder og/eller historier fra Fosen under 2. verdenskrig?
Send gjerne en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no

comments powered by Disqus
Gammeldagan

Arven etter «Grafffen» og «Sveisern» fram i lyset

Bernt Gjelvold har gått gjennom over 2000 gamle musikkstykker i en til nå bortgjemt notesamling. Nå vil et utdrag av bli presentert for publikum.

Gammeldagan:

Og så ble barneparken åpnet

For 50 år siden ble det meldt om åpning av en barnehage i Fosna-Folket.

Krim og mysterier:

Grotesk vise hadde rot i virkeligheten

Trettenåringen fødte i såkalt dølgsmål og prøvde så å få grisene til å spise barnet. Historien opptrer i en sang, og den skal vise seg å være basert på autentiske hendelser

Møtte en av de siste gjenlevende Austrått-fangene

Av 640 jugoslaviske krigsfanger som ble satt i tysk fangenskap på Ørlandet under 2. verdenskrig, er Radisav Planincic en av ytterst få som fortsatt lever.

Gammeldagan:

Med geit som trekkhest

At geit kan brukes som trekkhest er noe som har vært kjent i lang tid.