Gammeldagan:

Her er Wangsten som ble til Vangstein

På dette postkortet, utlånt av Linda Grande på Ørlandet, ses det daværende våningshuset på gården Vangstein på Ørlandet.

Skrivemåten var tidligere Wangsten.

På Yrjar Heimbygdslag sine sider, opplyses det blant annet om at har det vært mange eiere og forpaktere på denne gården:

« ... Den ene distriktslegen avløste den andre, her hadde de kontor og noen drev også gården ved siden av legepraksisen. De hadde tjenerskap og dette ble huset i de to store bygningene på gården. Ørlandsboka nevner dem alle, med side familier.»

Den første eieren var Dorthea Holtermann med skjøte fra Ludovika Holtermanns bo i 1879. Videre opplyses det om at gårdens areal er på 80 dekar dyrka mark og 30 dekar annet areal. Inntil 1973 ble det drevet med melk- og kjøttproduksjon. Siden med korn og kjøttproduksjon.

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan? Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!

Gammeldagan:

Her er rutebåten som gikk mellom Bjugn og Åfjord

Fra Tiltrem i Bjugn til Selnes i Åfjord er det ikke lange strekket over Åfjordsstrømmen.


Gammeldagan:

Det er godt med en kaffetår i solskinnet

En kaffetår i solskinnet kan være helsebot for både kropp og sjel.


Arbeidet for indremisjonen

Dette bildet ble tatt av Nils Foss hos Lars Foss i Stadsbygd i 1973 eller 1974.

Mer å lese på Fosna-Folket:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Gammeldagan

Arven etter «Grafffen» og «Sveisern» fram i lyset

Bernt Gjelvold har gått gjennom over 2000 gamle musikkstykker i en til nå bortgjemt notesamling. Nå vil et utdrag av bli presentert for publikum.

Gammeldagan:

Og så ble barneparken åpnet

For 50 år siden ble det meldt om åpning av en barnehage i Fosna-Folket.

Krim og mysterier:

Grotesk vise hadde rot i virkeligheten

Trettenåringen fødte i såkalt dølgsmål og prøvde så å få grisene til å spise barnet. Historien opptrer i en sang, og den skal vise seg å være basert på autentiske hendelser

Møtte en av de siste gjenlevende Austrått-fangene

Av 640 jugoslaviske krigsfanger som ble satt i tysk fangenskap på Ørlandet under 2. verdenskrig, er Radisav Planincic en av ytterst få som fortsatt lever.