DS Martello, også kalt «Kløna». I lokalfart i Trondheimsfjorden fra 1855.

DS Martello, også kalt «Kløna». I lokalfart i Trondheimsfjorden fra 1855.

DS Rein sies å ha vært det raskeste skipet frem til 1905. Hovedsaklig fraktet denne båten post og annen gods i Trondheimsfjorden og til og fra de små øyene utenfor Fosen.

DS Rein sies å ha vært det raskeste skipet frem til 1905. Hovedsaklig fraktet denne båten post og annen gods i Trondheimsfjorden og til og fra de små øyene utenfor Fosen.

DS Frøya, her ved kai i Høybakken, bygd i 1912 for Fosen Aktie-Dampskibsselskab.

DS Frøya, her ved kai i Høybakken, bygd i 1912 for Fosen Aktie-Dampskibsselskab.

DS Fosen, levert fra Kristiansand Mek. Verksted til Fosen Aktie-Damskibsselskab i 1906. Ble opphugget i 1973.

DS Fosen, levert fra Kristiansand Mek. Verksted til Fosen Aktie-Damskibsselskab i 1906. Ble opphugget i 1973.

Hellem Dampskibsexpedition” (Nes i Bjugn) er trykt i toppen av dette postkortet fra 1907. En av de gamle Fosen-dampene ligger for anker utenfor dampskipsekspedisjonen.

Hellem Dampskibsexpedition” (Nes i Bjugn) er trykt i toppen av dette postkortet fra 1907. En av de gamle Fosen-dampene ligger for anker utenfor dampskipsekspedisjonen.

DS Hitra, kjøpt av Fosen Aktie-Dampskibsselskab i 1916, men ble først satt i rute året etter. Her ved kai på Refsneshagen.

DS Hitra, kjøpt av Fosen Aktie-Dampskibsselskab i 1916, men ble først satt i rute året etter. Her ved kai på Refsneshagen.

DS Yrjar, levert av Trondhjems mek. Verksted i 1925 til Fosen Aktie-Dampskibsselskab som byggenummer 188.

DS Yrjar, levert av Trondhjems mek. Verksted i 1925 til Fosen Aktie-Dampskibsselskab som byggenummer 188.

DS Bjørnen ved kai i Hasselvika. Årstallet er ukjent.

DS Bjørnen ved kai i Hasselvika. Årstallet er ukjent.

DS Namsos I. Den gikk i rute mellom blant annet Trondheim, Fosen og Namsos i årene 1904 til 1952. Eier: Namsos Dampskipsselskap.

DS Namsos I. Den gikk i rute mellom blant annet Trondheim, Fosen og Namsos i årene 1904 til 1952. Eier: Namsos Dampskipsselskap.

DS Einar Tambarskjælver i Sørfjorden. Eier: Fosen Aktie-Dampskibsselskab. Bildet er tatt før 1916.

DS Einar Tambarskjælver i Sørfjorden. Eier: Fosen Aktie-Dampskibsselskab. Bildet er tatt før 1916.

DS Nauma var den første nybygde båten til Namsos Dampskipsselskap.

DS Nauma var den første nybygde båten til Namsos Dampskipsselskap.

DS Kysten som nybygd i 1909. Eier Namsos Dampskipsselskap.

DS Kysten som nybygd i 1909. Eier Namsos Dampskipsselskap.

DS Staværingen I ved Frostakaia i Trondheim. Bygd i 1910, og innkjøpt av nystiftede Stadsbygd Trafikkselskap i 1921. I rute mellom Stadsbygd og Trondheim.

DS Staværingen I ved Frostakaia i Trondheim. Bygd i 1910, og innkjøpt av nystiftede Stadsbygd Trafikkselskap i 1921. I rute mellom Stadsbygd og Trondheim.

«Staværinngen II» bygd i 1910 og kjøpt inn av Stadsbygd Trafikkselskap i 1923.

«Staværinngen II» bygd i 1910 og kjøpt inn av Stadsbygd Trafikkselskap i 1923.

DS Bjørnør ved kai i Roan i 1948. Eier: Namsos Dampskipsselskap.

DS Bjørnør ved kai i Roan i 1948. Eier: Namsos Dampskipsselskap.

Her ligger fire av de mest kjente båtene til Fosen Trafikklag ved kai i Trondheim. Fra venstre: «Yrjar», «Fosen», «Frøya», «Agdenes» og «Fru Inger».

Her ligger fire av de mest kjente båtene til Fosen Trafikklag ved kai i Trondheim. Fra venstre: «Yrjar», «Fosen», «Frøya», «Agdenes» og «Fru Inger».

MS Fru Inger ved Fosenkaia i Trondheim. Fosen Aktie Dampskipsselskap i juni 1950. Båten ble gående i Trondheimsfjorden fram til 1974.

MS Fru Inger ved Fosenkaia i Trondheim. Fosen Aktie Dampskipsselskap i juni 1950. Båten ble gående i Trondheimsfjorden fram til 1974.

MS Aure gikk i gods- og passasjerrute mellom Trondheim og Kristiansund. Den ble solgt til Sjømannsutdanningen som skoleskipet Trøndelag i 1989.

MS Aure gikk i gods- og passasjerrute mellom Trondheim og Kristiansund. Den ble solgt til Sjømannsutdanningen som skoleskipet Trøndelag i 1989.

MS Fosen ved kaia på Kroa i Leksvik i 1963. Eier: Fosen Aktie-Dampskibsselskab.

MS Fosen ved kaia på Kroa i Leksvik i 1963. Eier: Fosen Aktie-Dampskibsselskab.

MS Frøya. «Frøya» ble levert av Trondhjems mek. Verksted i 1954. Båten var nummer tre av de nye båtene til Fosen Aktie Dampskipsselskap som Fosen Trafikklag het på den tida.

MS Frøya. «Frøya» ble levert av Trondhjems mek. Verksted i 1954. Båten var nummer tre av de nye båtene til Fosen Aktie Dampskipsselskap som Fosen Trafikklag het på den tida.

MS Namsos. «Namsos» var bygget i 1954, og det første motorskipet i ruten til Namsos Trafikkselskap. Båten hadde blant annet anløp ulike steder i Fosen fram til 1969. Bildet er et postkort fra Schrøder.

MS Namsos. «Namsos» var bygget i 1954, og det første motorskipet i ruten til Namsos Trafikkselskap. Båten hadde blant annet anløp ulike steder i Fosen fram til 1969. Bildet er et postkort fra Schrøder.

Arbeider-Avisas utgave av 7. oktober 1952. Og på topp står å lese: «Seinest om 3 år må Fosen-ferja være i drift sier fylkesmann Skjånes»

Arbeider-Avisas utgave av 7. oktober 1952. Og på topp står å lese: «Seinest om 3 år må Fosen-ferja være i drift sier fylkesmann Skjånes»

MF Fosenferja gikk i fergesambandet Vanvikan - Skansen. Ferga ble bygd i 1955.

MF Fosenferja gikk i fergesambandet Vanvikan - Skansen. Ferga ble bygd i 1955.

«Holger Stjern» var kontrahert av selskapet A/S Fosenferja som senere ble til Fosen Trafikklag. Ferga hadde en kapasitet på 300 passasjerer og 20 personbiler. Ferga gikk på sambandet Vanvikan – Skansen fram til nedleggelsen her i 1980.

«Holger Stjern» var kontrahert av selskapet A/S Fosenferja som senere ble til Fosen Trafikklag. Ferga hadde en kapasitet på 300 passasjerer og 20 personbiler. Ferga gikk på sambandet Vanvikan – Skansen fram til nedleggelsen her i 1980.

Ved fergeleiet i Vanvikan på slutten av 1950-tallet.

Ved fergeleiet i Vanvikan på slutten av 1950-tallet.

Fergekaia i Vanvikan, fra da sambandet het Vanvikan - Skansen.

Fergekaia i Vanvikan, fra da sambandet het Vanvikan - Skansen.

MF Lagatun. Bygd i 1964 og satt i sambandet Vanvikan-Skansen. Senere også noen år ved Flakk-Rørvik.

MF Lagatun. Bygd i 1964 og satt i sambandet Vanvikan-Skansen. Senere også noen år ved Flakk-Rørvik.

MF Ladejarl (I) ble bygd i 1966. Fosen Trafikklag satte ferga inn i sambandet Vanvikan - Skansen i årene 1966 til 1978 og deretter et års tid på Flakk - Rørvik-sambandet.

MF Ladejarl (I) ble bygd i 1966. Fosen Trafikklag satte ferga inn i sambandet Vanvikan - Skansen i årene 1966 til 1978 og deretter et års tid på Flakk - Rørvik-sambandet.

MF Stoksundferja ble bygd i Risør i 1963 som byggenummer 194. Ferga ble satt i trekantsambandet Revsnes - Stokkøya - Linesøya i 1963. Bildet er tatt på Linesøya.

MF Stoksundferja ble bygd i Risør i 1963 som byggenummer 194. Ferga ble satt i trekantsambandet Revsnes - Stokkøya - Linesøya i 1963. Bildet er tatt på Linesøya.

MS Varholmen. I perioden 1958 til 1964 gikk denne ferga i trekantsambandet Revsnes - Stokkøy - Linesøya. Fra Johan T. Lines har vi fått inn følgende tillegg: M/K "LIV" som ligger ved M/F "Varholmen" (venstre i bildet) gikk også i rute mellom Linesøya og Revsnes.Båtens eier var Alfred Solheim fra Linesøya. Før M/F "Varholmen" var det Konrad Nygård som trafikerte Revsnes, Stokkøy og Linesøya med en båt jeg mener var M/K "Soløy". M/F "Hemne", M/F "Fjellværøy" og M/F "Lauvøy" alle tilhørende Fosen Trafikklag A/S trafikerte også sambandet i perioder.

MS Varholmen. I perioden 1958 til 1964 gikk denne ferga i trekantsambandet Revsnes - Stokkøy - Linesøya. Fra Johan T. Lines har vi fått inn følgende tillegg: M/K "LIV" som ligger ved M/F "Varholmen" (venstre i bildet) gikk også i rute mellom Linesøya og Revsnes.Båtens eier var Alfred Solheim fra Linesøya. Før M/F "Varholmen" var det Konrad Nygård som trafikerte Revsnes, Stokkøy og Linesøya med en båt jeg mener var M/K "Soløy". M/F "Hemne", M/F "Fjellværøy" og M/F "Lauvøy" alle tilhørende Fosen Trafikklag A/S trafikerte også sambandet i perioder.

MS Aalfjord. Innherred Aktie Dampskibsselskap leide «Aalfjord» som hadde mange anløp mellom Trondheim og Steinkjer. På bildet anløper båten Kroa kai i Leksvik først i 1960-åra.

MS Aalfjord. Innherred Aktie Dampskibsselskap leide «Aalfjord» som hadde mange anløp mellom Trondheim og Steinkjer. På bildet anløper båten Kroa kai i Leksvik først i 1960-åra.

MS Auno, gikk i sin tid på sambandet Garten-Storfosna-Kråkvåg og seinere Dybfest-Tarva.

MS Auno, gikk i sin tid på sambandet Garten-Storfosna-Kråkvåg og seinere Dybfest-Tarva.

Dette bildet ble tatt i forbindelse med første prøvetur ved fergesambandet Flakk -Rørvik i november 1978. Ferga på bildet er M/F Fosen (III).

Dette bildet ble tatt i forbindelse med første prøvetur ved fergesambandet Flakk -Rørvik i november 1978. Ferga på bildet er M/F Fosen (III).

MF Trondheim (I) ble levert av Trønderverftet A/S i Hommelvik i 1979. Ferga hadde en kapasitet på 399 passasjerer og 90 personbiler. Oppdragsgiver: Fosen Trafikklag. Ferga gikk i sambandet Flakk – Rørvik fram til 1992.

MF Trondheim (I) ble levert av Trønderverftet A/S i Hommelvik i 1979. Ferga hadde en kapasitet på 399 passasjerer og 90 personbiler. Oppdragsgiver: Fosen Trafikklag. Ferga gikk i sambandet Flakk – Rørvik fram til 1992.

Fra åpningen av fergesambandet Brekstad - Valset i 1977.

Fra åpningen av fergesambandet Brekstad - Valset i 1977.

Brekstad fergeleie juli 1977 like etter åpningen.

Brekstad fergeleie juli 1977 like etter åpningen.

Første ferge i sambandet Brekstad – Valset ble den gamle Hitraferja (bygd 1964) som i ombygd form tok navnet «Kong Øystein».

Første ferge i sambandet Brekstad – Valset ble den gamle Hitraferja (bygd 1964) som i ombygd form tok navnet «Kong Øystein».

MF Austrått som er i ferd med å ankomme fergeleiet Valset. «Austrått» ble levert Fosen Trafikklag i 1972. Gikk i blant annet sambandet Brekstad-Vaslet.

MF Austrått som er i ferd med å ankomme fergeleiet Valset. «Austrått» ble levert Fosen Trafikklag i 1972. Gikk i blant annet sambandet Brekstad-Vaslet.

MF Lauvøy. Ferga trafikkerte sambandet Revsnes, Stokkøya og Linesøya fram til 1990.

MF Lauvøy. Ferga trafikkerte sambandet Revsnes, Stokkøya og Linesøya fram til 1990.

Oppslag i Fosna-Folket om den da nye hurtigåten Kongsbussen som Fosen Trafikklag satte i rute mellom Hitra/Frøya - Fosen og Trondheim.

Oppslag i Fosna-Folket om den da nye hurtigåten Kongsbussen som Fosen Trafikklag satte i rute mellom Hitra/Frøya - Fosen og Trondheim.

Fosenfoil og Fru Inger ved Brekstad havn 1970. Foto: Fosen-Foto

Fosenfoil og Fru Inger ved Brekstad havn 1970. Foto: Fosen-Foto

Hurtigbåten MS Foseilfoil - tidligere "Nisen". Båtenble leveert av Wetemoen Hydrofoil AS i Mandal i 1963. Ble solgt til Fosen Trafikklag i 1969. Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Båten ble solgt til Siscilia i 1971 og omdøpt til "Freccia di Procida".

Hurtigbåten MS Foseilfoil - tidligere "Nisen". Båtenble leveert av Wetemoen Hydrofoil AS i Mandal i 1963. Ble solgt til Fosen Trafikklag i 1969. Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Båten ble solgt til Siscilia i 1971 og omdøpt til "Freccia di Procida".

Hurtigbåten MS Kongsbussen ved kai i Trondheim, like før den ble solgt i 2003.Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Foto: Terje Dybvik

Hurtigbåten MS Kongsbussen ved kai i Trondheim, like før den ble solgt i 2003.Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Foto: Terje Dybvik

Hurtigbåten MS Hertugbussen på vei til kai på Brekstad. Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Foto: Tor Hoff

Hurtigbåten MS Hertugbussen på vei til kai på Brekstad. Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Foto: Tor Hoff

Hurtigbåten MS Biskopbussen ble levert av Fjellstrand Aluminium Yachts A7S i 1980. Solgt til Fosen Trafikkalg samme år. Satt inn i ruta Skansen - Vanvikan. Solgt til P/R Koster Marina AB i Sverige i 1989 og satt i rute fra Strømstad, hvor den fikk navnet Kostersund.

Hurtigbåten MS Biskopbussen ble levert av Fjellstrand Aluminium Yachts A7S i 1980. Solgt til Fosen Trafikkalg samme år. Satt inn i ruta Skansen - Vanvikan. Solgt til P/R Koster Marina AB i Sverige i 1989 og satt i rute fra Strømstad, hvor den fikk navnet Kostersund.

Hurtigbåten MS Olavsbussen, bygget ved Weestermoen Hydroifoil A/S i Mandal i 1974. Kjøpt samme år av Fosen Trafikklag. Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Ble solgt til det hollanske selskapen Doeksen & Rottink Company N.V, på De Nederlandske Antiller i 1991. Ble omdøpt til Flycat.

Hurtigbåten MS Olavsbussen, bygget ved Weestermoen Hydroifoil A/S i Mandal i 1974. Kjøpt samme år av Fosen Trafikklag. Gikk i rute i Trondheimsfjorden - øyene. Ble solgt til det hollanske selskapen Doeksen & Rottink Company N.V, på De Nederlandske Antiller i 1991. Ble omdøpt til Flycat.

Hurtigbåten MS Hertugbussen etter at den ble solgt til Rederi AB Brantevik i Sverige og omdøpt til "Bombi Bitt" i 1996.

Hurtigbåten MS Hertugbussen etter at den ble solgt til Rederi AB Brantevik i Sverige og omdøpt til "Bombi Bitt" i 1996.

Hurtigbåten MS Ternen. Eier: Kystekspressen ANS. Foto: Terje Dybvik

Hurtigbåten MS Ternen. Eier: Kystekspressen ANS. Foto: Terje Dybvik

MF Hertug Skule. Gikk i sambandet Brekstad - Valset i regi av Fosen Trafikklag fram til 2007. Foto: Terje Dybvik

MF Hertug Skule. Gikk i sambandet Brekstad - Valset i regi av Fosen Trafikklag fram til 2007. Foto: Terje Dybvik

MS Fosningen. Bygd i 1991. Hurtigbåt som gikk regi av Fosen Trafikklag mellom Vanvikan og Pirterminalen i Trondheim fram til 2008. Foto: Linn B. Schei

MS Fosningen. Bygd i 1991. Hurtigbåt som gikk regi av Fosen Trafikklag mellom Vanvikan og Pirterminalen i Trondheim fram til 2008. Foto: Linn B. Schei

MF Trondheim gikk i sambandet Flakk - Rørvik i regi av FosenNamsos Sjø fram til 2011. Foto: Terje Dybvik

MF Trondheim gikk i sambandet Flakk - Rørvik i regi av FosenNamsos Sjø fram til 2011. Foto: Terje Dybvik

MF Fosen gikk i sambandet Flakk - Rørvik i regi av FosenNamsos Sjø fram til 2011. Foto: Terje Dybvik

MF Fosen gikk i sambandet Flakk - Rørvik i regi av FosenNamsos Sjø fram til 2011. Foto: Terje Dybvik

MS Bjørnør gikk i bygdaruta i Osen i regi av Namsos trafikkselskap fram til juni 2014. Foto: Terje Dybvik

MS Bjørnør gikk i bygdaruta i Osen i regi av Namsos trafikkselskap fram til juni 2014. Foto: Terje Dybvik

MS Mørejarl gikk i Kystekspressens rute fram til tampen av 2014. Foto: Terje Dybvik

MS Mørejarl gikk i Kystekspressens rute fram til tampen av 2014. Foto: Terje Dybvik

MS Ladejarl gikk i Kystekspressens rute fram til tampen av 2014. Foto: Bente Valseth

MS Ladejarl gikk i Kystekspressens rute fram til tampen av 2014. Foto: Bente Valseth

MF Stoksundferja gikk i sambandet Dypfest - Tarva i regi av FosenNamsos Sjø fram til 2015. Foto: Terje Dybvik

MF Stoksundferja gikk i sambandet Dypfest - Tarva i regi av FosenNamsos Sjø fram til 2015. Foto: Terje Dybvik

MF ØRLAND. Gikk i sambandet Brekstad - Valset i regi av Norferjer/Tide fram til 2015. Foto: Terje Dybvik

MF ØRLAND. Gikk i sambandet Brekstad - Valset i regi av Norferjer/Tide fram til 2015. Foto: Terje Dybvik

MS Agdenes gikk i Kystekspressens rute fram til tampen av 2016. Foto: Johan Aars

MS Agdenes gikk i Kystekspressens rute fram til tampen av 2016. Foto: Johan Aars

Rutebåtene som gikk

Båter kommer og båter går. Her er et utvalg av rutegående fartøyer på kjøl som har vært i virksomhet i Fosen-området i «forna dar»
Båter kommer og båter går.

SE OGSÅ: Båter i leia

Her er et utvalg av rutegående fartøyer på kjøl som har vært i virksomhet i Fosen-området i «forna dar»

comments powered by Disqus
Gammeldagan

Arven etter «Grafffen» og «Sveisern» fram i lyset

Bernt Gjelvold har gått gjennom over 2000 gamle musikkstykker i en til nå bortgjemt notesamling. Nå vil et utdrag av bli presentert for publikum.

Gammeldagan:

Og så ble barneparken åpnet

For 50 år siden ble det meldt om åpning av en barnehage i Fosna-Folket.

Krim og mysterier:

Grotesk vise hadde rot i virkeligheten

Trettenåringen fødte i såkalt dølgsmål og prøvde så å få grisene til å spise barnet. Historien opptrer i en sang, og den skal vise seg å være basert på autentiske hendelser

Møtte en av de siste gjenlevende Austrått-fangene

Av 640 jugoslaviske krigsfanger som ble satt i tysk fangenskap på Ørlandet under 2. verdenskrig, er Radisav Planincic en av ytterst få som fortsatt lever.

Gammeldagan:

Med geit som trekkhest

At geit kan brukes som trekkhest er noe som har vært kjent i lang tid.